Не е късно да се развиват във всяка възраст.

Съвременното образование наследява подходът от 20-ти век, когато училището подготвяше послушни граждани за изпълнение на предсказуеми задачи, а средните и висши учебни заведения обучаваха на конкретна професия.

Днес този подход крие много рискове – светът се променя с такава скорост, че ако се обучаваме само на една професия, към края на обучението или след няколко години може просто да изчезне.

Работодателите, особено от технологичните компании, отбелязват сериозен квалификационен разрив между изискванията на бизнеса и уменията на служителите, и все по-често се говори, че т.нар. меки умения са по-важни от hard skills – твърди умения.

Какви универсални умения трябва да се изграждат у детето, за да стане след 10-15 години търсен специалист?

Най-важните умения за успешна кариера през 2030-35 г.

1.Комуникативност

От владеенето на способността да изразяваме и да се интерпретират мисли, да се разказва интересна и свързана история зависи, може ли детето успешно да изгради отношения и да се разбира – първо с учители и съученици, а после с работодатели и колеги.

За развитие на тази способност е важно да научим детето да обяснява чутото или прочетеното със собствени думи, да аргументира мислите си и да ги обясни по различен начин.

2.Креативно мислене

Да създадеш нещо ново и важно, което досега не е съществувало, е умение, което е търсено в много сфери. Човек е необходимо да се научи бързо да адаптира възприятието си и да гледа на нещата под друг ъгъл.

За развитието на този навик помага упражнението заснемане на предмети от различен ъгъл, това е задача, която трябва да се дава на децата в училище.

3.Умение за сътрудничество

Времето на самотните и лошите гении е отминало, постигането на успех в условията на неопределеност е възможно само в екип. Добрите екипни играчи умеят да се допълват един друг с компетентности и да си разпределят задачи и отговорност.

В Google над един проект могат да работят 100 души, и там няма строга йерархия. Ефективният член на екипа формира своите части от кода, като ролята в екипа може да се сменя. Навиците за сътрудничество добре се кооперират в екипни проекти.

4.Критично мислене

Трудно е да се надценява способността да се подлага на анализ твърдението и мнението, особено в епохата на постистината и на фалшивите новини. Критичното мислене влиза в четворката на навиците на 4К бъдещето наред с комуникативност, креативно мислене и умението за сътрудничество.

Научете детето да не вярва на информация от първия попаднал му източник и разкажете, как да я проверим и на какъв източник можем да се доверим.

5.Любознателност

Любознателността – това е вродено качество на човека, най-важното е да се поддържа. Колкото повече ЗАЩО в детството, толкова повече академичен потенциал в училище и в университета.

Любознателните деца са с широк кръг от интереси, те умеят да говорят за абстрактни понятия. Това качество трябва да се развива по всякакъв начин и в проектната, и в академичната дейност, затова в процеса на обучение е необходимо децата да се подтикват да задават въпроси, колкото и да са глупави.

Не е страшно да зададеш глупав въпрос, по-опасно да изпуснеш възможността да разбереш.

6.Инициативност

Децата, които имат заложби да станат лидери, действат, а не чакат. Необходим им е постъпков план, те сами си измислят решения. В бъдеще ще станат самостоятелни, ще знаят какво искат, и няма да очакват от началника или да зависят от родителите.

В дружелюбна среда децата сами стават инициативни, например, помагат на мама да готви. Разрешете на децата да са самостоятелни и не се дразнете, че ако след тяхното практикуване на кулинарни умения по стената остане малко тесто, това все пак е само стена.

Похвалете детето за неговия принос и нощ, и то ще бъде уверено в себе си и няма да престане да бъде инициативно.

7.Настойчивост

Умението да не се предаваме след поражение или откази е тясно свързано с поощряване на инициативността и самсоятелността. Упоритите хора си поставят краткосрочни и дългосрочни цели, завършват започнатото и постигат високи резултати.