Проучвания, проведени по-рано, показват, че ние често действаме, изхождайки от своите интереси в ущърб на другите. Въпреки това учените от Лондонския университетски колеж и Оксфордския университет са установили, че понякога хората са по-загрижени повече за благополучието на другите, отколкото за своето.

В проведеното проучване са участвали 160 души.

Участниците са били длъжни да вземат анонимно своите решения. Доброволците били подлагани на слаби токови удари, които били съгласувани с техните прагове на чувствителност на болката.

На участниците било предложено да избират между различни суми пари, съответстващи на различен брой токови удари. Максимумът бил 20 токови удара и 20 паунда.

Например, на участниците им предложили 7 токови удара за 10 паунда или 10 токови удара за 15 паунда. Част от решенията участниците взимали сами за себе си, а друга част – за някого другиго.

Всички решения били анонимни, а парите впоследствие получавал този, който ги е вземал /решенията/. Доброволците били наясно, че токовите удари, които ще получи другият участник няма да бъдат много болезнени за него.

По време на проучването – повечето участници били готови да пожертват повече за другите, а не заради себе си. Например, на доброволците давали 8 паунда, затова друг участник да избегне 20 токови удара и само 4 паунда те дали за самите себе си.

В края на изследването на доброволците било предложено да пожертват част от спечеленото за благотворителност.

Въпреки че всички участвали проявили алтруизъм, за да причинят вреда на другите, те пожертвали средно 20% от спечеленото.

Проучването спомага за по-доброто разбиране на характера на разстройствата, характеризиращи се с липса на емпатия, като психопатията. Хората, страдащи от това психологическо разстройство често са готови да навредят на себе си и на другите.

От това изследване може да се заключи, че антисоциалното поведение на хората, страдащи от психопатия е вероятно свързано с нечувствителност към болка.

Освен това учените отбелязват, че участниците, които били алтруисти, обмисляли повече, преди да вземат решение, което се отнася за други хора. Докато егоистичните хора решавали съдбата на другите по-бързо.

Учените достигнали до извода, че алтруистите са склонни да обмислят решението си от морална гледна точка, а егоистите не.