Британски онколози откриха начин за лечение на най-агресивният вид рак на гърдата. Съвместно използване на химиотерапия и имунотерапия понижава риска от рецидив на злокачествения тумор и преживяемостта се повишава.

Резултатите засега са предварителни, но новият метод на лечение може съвсем скоро да се превърне в стандарт. 

Комбинация от химиотерапия и имунотерапия спасение от агресивен рак на гърдата

Съвместното използване на химиотерапия и имунотерапия може значително да повиши шансовете на жените за излекуване от един от най-опасните и агресивни видове рак – тройно негативен.

От Лондонския университет обявиха своите заключения на конгреса на Европейската асоциация по медицинска онкология в Барселона. Ракът на млечната жлеза може да се потисне с хормонална терапия.

Туморните клетки обикновено са с рецептори към хормоните на прогестерона и естрогена – 2-та хормона стимулират деленето на клетки, което способства за развитието на тумора.

При използване на препарати, блокиращи действието на хормоните, може да се потисне растежа на тумора.

Също може да се задейства рецепторът HER2, взаимодействащ с епидермалния растежен фактор.

Всички тези растежни фактори отключват деленето на клетки, включително и туморни. За HER2 са разработени специални препарати, които преустановяват деленето.

В 12-20% от случаите обаче се среща тройно негативен рак на гърдата. Такива тумори нямат рецептори нито към естроген, нито към прогестерон, нито към епидермален растежен фактор.

При тройно негативен рак на гъдата лечението е интензивно

Прогнозите при тази най-агресивна форма на рак са доста по-неблагоприятни, а за лечение се налага използване на по-интензивни методи, които често се последват от усложнения.

Най-често за лечение на тройно негативен рак се използва химиотерапия с хирургична интервенция впоследствие.

Ако туморните тъкани не бъдат премахнати, в 40-50% от случаите туморът отново се завръща в рамките на следващите 3 години.

От март 2017 до септември 2018 г. в 124 града на 21 държави 1174 жени с тройно негативен рак на гърдата преминават през химиотерапия и операция по отстраняване на злокачествени образувания.

784 от тях получават имунотерапевтичен препарат пембролизумаб преди и след операцията, а останалите плацебо. Пембролизумаб се изписва при меланоми и при някои видове рак на белия дроб.

Рецидиви не се установяват при 64,8% от жените на химиотерапия в комбинация с приема на препарата, съставляващ имунотерапията. При тези на плацебо честотата на рецидивите е с 13,6% по-висока.

Страничните ефекти по време на лечението са свързани основно с химиотерапията. Усложнения, които биха могли да се припишат на имунотерапията, са срещали при 42% от участничките в групата, получаващи пембролизумаб, и при 21% от тези на плацебо.

Сериозни проблеми, които биха застрашили здравето, изследователите не отчитат.

Също се установява и нараснала преживяемост сред жените, които приемали имунотерапевтичния препарат. Но кратката продължителност на изследването не позволява да се правят заключения за по-нататъшните перспективи.

Тройно негативният рак на гърдата е особено агресивна форма на онкологично заболяване, отбелязва водещият автор на изследването, затова се търсят най-добрите варианти на лечение.

Тези предварителни резултати показват, че допълването на химиотерапия с имунотерапия води до значително намаляване на рецидивите на тази форма на рак на млечната жлеза. Макар и да са предварителни учените възлагат големи надежди на тях.

Това е само първият етап на изследването. Учените смятат, че продължаването на изследването ще даде още повече основания имунотерапията да се препоръча като ефективен метод за борба с тройно негативният рак на гърдата.

Ако резултатите бъдат потвърдени, съвместяването на имунотерапия с химиотерапия може да стане нов стандарт за лечение.

Въглероден диоксид може да унищожи раковите клетки

Американски учени още преди своите английски колеги предложиха нов метод за лечение на рак на гърдата, с използване на специално разработен прибор, замразяващ раковите клетки с помощта на въглероден диоксид. Усъвършенстваната технология вече успешно е тествана върху животни.

Новият метод на лечение може да се превърне в спасение за много хора, тъй като не изисква хирургична интервенция, специални отделения, нито упойки и лекарства.

Изобретението на американските учени може да унищожава до 80% от раковите клетки. Все още обаче и тази технология е в много ранен етап на своето тестване, предстои да премине през серия клинични изпитвания, докато навлезе в медицинската практика.