Повсеместното въвеждане на централното парно отопление в съвременния свят е може би скритата причина за разпространението на затлъстяване и диабет, смятат авторите на изследване, което за първи път експериментално показва стимулиращото влияние на по-ниските температури на обкръжаващата човека среда върху ръста на обема на изгарящата енергия кафява мастна тъкан и възможността за манипулация на този фактор.

Резултатите от изследването бяха представени на провелата се в Чикаго съвместна конференция на Международната асоциация по ендокринология и Асоциацията на ендокринолозите ICE/ENDO 2014 и след това публикувани в списание „Diabetes“.

Мастните клетки /адипоцити/, присъстващи в организма на човека, образуват бяла и кафява мастна тъкан. Бялата натрупва енергия, а кафявата, обратно, я разходва като образува топлина.

Голямо количество кафява мастна тъкан присъства в организма на децата, но в процеса на израстване, запасите ѝ намаляват, но не изчезват напълно.

Предходни изследвания, проведени от екип учени под ръководството на ендокринолога Пол Ли от Garvan Institute of Medical Research (Сидни, Австралия) показват, че хората в зряла възраст с добре развита кафява мастна тъкан не страдат от затлъстяване, а нивата на глюкозата в кръвта при тях са по-ниски в сравнение с тези, при които преобладава бялата мастна тъкан.

Освен екипът на Пол Ли установил, че клетките на бялата мастната тъкан могат да се превръщат в клетки на кафявата мастна тъкан и този процес се осъществява при мускулно треперене при продължително излагане на студ.

Ново изследване на екипът от учени, начело с Пол Ли, експериментално доказа, че температурата на обкръжаващата човека среда пряко влияе на увеличаването и съответно на намаляването на кафявата мастна тъкан – продължителното пребиваване при сравнително ниски температури стимулира увеличаването на кафявата мастна тъкан за сметка на бялата, а при сравнително високи температури се индуцира обратния процес.

За участие в четиримесечните експерименти била избрана група от 5 здрави мъже.

През деня те водели обичайния си начин на живот, но през нощта се връщали в сградата на клиничния център и в продължение на 10 часа престоявали в помещение със специално регулирана температура на въздуха.

В първия месец от провеждането на експеримента температурата на въздуха била поддържана на неутрално ниво от 24 градуса по Целзий, при която на човешкия организъм не му се налага да генерира допълнителна енергия, за да поддържа постоянна вътрешната си температура.

Във втория месец температурата на въздуха била понижена до 19 градуса по Целзий, на третия била върната на 24 градуса, а на третия била повишена до 27 градуса.

В края на всеки месец участниците преминали през детайлно изследване на показателите на обмяната на веществата, като данните от първия месец били приети за базови. На доброволците било проведено измерване на обема на кафявата мастна тъкан и били наблюдавани метаболитните изменения в мускулната тъкан.

Било установено, че независимо от сезона, в който бил проведен експериментът, слоят на кафявата мастна тъкан при всички участници се увеличава в периода на„хладния“ месец, с около 30-40%, и се съкращавала през „топлия“ месец.

При това увеличаването на обема на кафявата мастна тъкан съпровождало от такова положително метаболитно явление като повишаване на инсулиновата чувствителност, като при метаболитния синдром и диабета се наблюдават точно обратните изменения повишаване на инсулиновата резистентност към инсулин, което означава, че са необходими по-големи количества от хормона, за да се поддържа нормална кръвна захар.

В термо-неутралния период обемът на кафявата мастна тъкан при участниците намалявала и се връщал към базовите нива, а в „топлите“ се понижавал и под тези нива.

Ендокринолога Пол Ли отбелязва – „Досега ние не знаехме дали има възможност да се влияе върху обема кафявата мастна тъкан, а оттам и върху метаболизма на глюкоза в организма. Нашите резултати показват, че съществува такава възможност, която ще отвори нови възможности за лечението на диабет, затлъстяване и метаболитен синдром.“

Въз основа на получените данни Пол Ли предполага, че повсеместното въвеждане на централното отопление в съвременните домове и съответно намаляване на времето на въздействие на хладния въздух върху организма, колкото и странно да изглежда, е възможно да е един от факторите, заедно с неправилното хранене и недостатъчната физическа активност способства за ръста на броя на хората, страдащи от затлъстяване и нарушения в обмяната на веществата.

Изследванията проведени във Великобритания и САЩ показват, че за последните десетилетия средната температура на въздуха в жилищата се е повишили от 19 до 22 градуса по Целзий, което оказва съществено въздействие на функцията на кафявата мастна тъкан – посочва още Пол Ли.