Церулоплазминът е късен белтък от острата фаза на възпалението, основна транспортна форма на мед в кръвта.

Церулоплазмин – това е?

Алфа-2-гликопротеин, който се синтезира в черния дроб и някои кръвни клетки, главния мозък, белите дробове, съдържа 6-8 атома мед. Генът на церулоплазмина е разположен в 3-тата хромозома.

Церулоплазминът, съдържащ мед, се нарича апоцерулоплазмин, свободен – холоцерулоплазмин.

Ролята на церулоплазмина в организма:

• Регулира процесът на окисление на желязото, което позволява свързването му с трансферин и пренасянето му през тъканите, така този късен белтък осигурява равновесие между депонирането и използването на желязото.
• Участва в окислително-възстановителни реакции, като неутрализира свободните радикали.
• Активира процесите на окисление на липопротеините с ниска плътност, което позволява да определя като рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания.

Медта е необходим микроелемент за кръвотворението, имунитета и регенерацията. Осигурява условия за синтеза на хемоглобина.

Важен компонент е на дихателните и антиоксидантните цикли, взема участие в растежа и пигментирането на косата, заздравяване на раните и формирането на устойчива тъкан.

Функцията на медта е свързана с други метали, особено с желязото и цинка – оптималното съотношение в дневното меню е 7 към 1.

Изследване на церулоплазмин се назначава при:

• Анемия с неясна етиология с ниско ниво на серумно желязо, която не се поддава на лечение с железни препарати.
• В случай на ниско количество тромбоцити, левкоцити с неустановена етиология;
• Чернодробна патология при деца с отрицателни маркери на вирусен хепатит;
• Неврологична симптоматика с нарушение на походката и движението;
• Нарушение в развитието на костите – остеопатия;
• Продължително парентерално хранене;

При какви симптоми има смисъл да се определят нивата на церулоплазмина?

Проявления на болестта на Уилсън-Коновалов

• Цироза на черния дроб и бъбречна недостатъчност – жълтеница, повишени чернодробни проби;
• Неврологични симптоми – тремор, нарушение при писане, моторика, отслабване на интелекта, промени в психиката, конвулсии;
• Анемия, нарушения на съсирваемостта на кръвта в резултат на портална хипертония и цироза на черния дроб;

Церулоплазмин – причини за повишени нива

• Остри възпалителни заболявания на всеки орган – в този случай е като неспецифичен показател на острата фаза на възпаление; при гломерулонефрит, например, се повишава с 1-2 грама на литър, но при едновременно увреждане на черния дроб остава в границите на нормата.
• Остър инфаркт на миокарда – повишение с 0.6-2.0 грама на литър;
• Злокачествени тумори – преди всичко левкози;
• Остър хепатит – в първите месеци на заболяването, след това при развитие на бъбречна недостатъчност се понижава;
• Цироза – предимно с алкохолна етиология;

5 факта за церолуплазмина

• Изследването му е информативно само в случай на изразен дефицит на мед;
• Един от белтъците на острата фаза заедно с гаптаглобин, феритин и се повишава при всяко възпаление;
• Влиза в групата на така наречените небесно сини оксидази и при него неговото повишение в кръвта плазмата придобива светлосин оттенък;
• Изследванията показват, че изследването на церулоплазмин може да се използва за контрол на успешността на хирургичното лечение на туморните заболявания;
• Официалното му наименование е фероксидаза;

Какво влияе на резултатите от изследването на този белтък?

• Тютюнопушене – понижаване на нивата на церулоплазмина;
• При бременност – постепенно повишаване с 2-3 пъти над нормата;
• Перорални контрацептиви – повишение;
• Ниските нива на цирулоплазмина са типични са новородените и кърмачетата до 1-вата година от живота, поради тази причина изследването не е подходящо за ранна диагностика на болестта на Уилсън-Коновалов.