Изненадващо ново проучване на изследователите от университета във Върмонт предсказва риска от алкохолна зависимост чрез изследване на цвета на очите.

Проучването, публикувано в американския вестник по медицинска генетика „Neuropsychiatric Genetics“, установява, че хората със сини, зелени или сиви очи, включително и наситено кафяви в центъра, но по-светли във външната част, са изложени на по-висок риск от алкохолна зависимост. Според проучването най-висок риск от пристрастяване към алкохол се наблюдава при притежателите на сини очи.

По време на проучването изследователите сравняват генетични последователности, които определят цвета на очите с тези, които са свързани с алкохолизма. Резултатите показват, че те се подреждат със същата хромозома при непосредствена близост, която може да помогне да се обясни на връзката между цвета на очите и алкохолната зависимост. Въпреки това в интервю за здравеопазването, авторът на изследването Арвис Суловари, докторант по клетъчни, молекулярни и биомедицински науки, подчертава, че „все още не е ясна причината за съответствието, както и че са необходими повече изследвания“.

По време на изследването е използвана клинична и генетична база данни на 10 000 души в САЩ, включително и на хора, които страдат от психични заболявания. Изследователите успяват да идентифицират 1263 пациенти с алкохолна зависимост, след това установяват, че риска при хората с по-светли очи е по-висок. Анализът е повторен три пъти, за да се установи дали моделът се повтаря при мъжете и жените, различните възрастови групи и региони на страната. Според Арвис Суловари, анализите показват същите резултати, а именно по-висок риск от алкохолизъм при хората с по-светли очи.

Това проучване е от изключителна важност, понеже може да се използва като начин за  установяване на предразположеност към алкохолна зависимост.

Според Суловари „Резултатите могат да се окажат полезни в бъдеще за изследвания на други изследователи или клиники, след като се открие точната причина за алкохолизма. В момента изследванията няма как да предотвратят проблема с алкохолната зависимост, но това е едва началото“.

Изследователите са анализирали рисковете за здравето при хората със сини очи през изминалите години и са установили положителните и отрицателните страни. Проучване през 2012 г., установява, че хората със сини очи са изложени на по-малка вероятност от развитие на хроничното кожно заболяване – витилиго.

Витилиго е състояние на кожата, което засяга приблизително около 1% от населението на земята. Предполага се, че причина за появата му е автоимунна атака на пигмент, а самото състояние се характеризира със светли петна по кожата. Състоянието се лекува много трудно, дори в повечето случаи лечението се оказва без резултат.

При предварителното проучване, учените не са открили убедителни доказателства, които да доказват ясна връзка между пристрастяването към алкохол при хората със светли очи. Те се надяват да постигнат по-убедителни заключения за връзката между социално икономическите последици, генетиката и алкохолната зависимост. Освен това очакват бъдещите изследвания да хвърлят по-голяма светлина върху проблема с пристрастяването към алкохол.

Според Суловари, алкохолизмът е вид психично заболяване. Той обяснява: „Мисля, че много хора не осъзнават, че има генетичен фон. Това е вид психично заболяване, а не просто резултат от прекомерната употреба на алкохол. Хората трябва да положат повече усилия, за да разберат това“.