Ухото - слабото място на мъжете
Полезно

Травмите на ухото най-често налагат да се търси медицинска помощ от всички възрастови групи на населението.

Възможно е уврежданията да са с най-разнообразен характер и да са в резултат на множество причини – от рани на ушната мида до спукване на тъпанчето или травмиране на вътрешното ухо.

Какви са уврежданията на слуховите органи?

Какво трябва да се направи за оказване на първа помощ на пострадалия и как да се избегнат травми на ухото?

Видове травми на ухото и причини за тях

Травми на ушите най-често се получават мъжете.

Така например, повърхностната травма на ухото при мъжете се среща с 49% по-често, отколкото при жените.

Травмата на слуховия нерв с 48%, а травматичната ампутация на ушната мида със 139% по-често, отколкото при жените.

Основни причини за травми на ушите при мъжете са ПТП и побоищата.

Към травмиране са предразположени всички отдели на слуховите органи – външно, средно, а също и вътрешно ухо.

Най-разпространените травми са следните:

• Увреждане на външната част на ухото в резултат на механично въздействие – удар, разкъсване, пробождане, ухапване от насекомо или от животно и др.

Механичните травми варират от незначителни рани и деформации на ушната мида до пълното ѝ откъсване. Често увреждане е и измръзването.

• Попадането на насекомо или на чуждо тяло във външния слухов канал най-често се случва на деца.

Ако не бъде извадено може да предизвика оток и силна болка.

Често травмирането се случва при неправилно почистване на ушите с клечки и други предмети, което може да доведе до увреждане на тъпанчето.

• Баротравма – увреждане на слуховия апарат, вследствие на рязко изменение на атмосферното налягане – при пътуване със самолет, изкачване на планини, потапяне под вода.

Вследствие на такава травма в лека степен могат да се наблюдават неприятни усещания, шум или звън в ушите.

При по-сериозни случаи – слухът отслабва или се губи.

• Контузия – увреждане сходно с баротравмата, тъй като се дължи на рязка промяна на налягането върху тъпанчето.

Това може да бъде предизвикано от удар в областта на ухото или на главата, взрив или изстрел.

• Акустична травма – това е нарушение на слуха, вследствие на силен шум, на който отрицателно реагира вътрешното ухо.

Подобна травма може да има остър характер – след еднократно и краткотрайно въздействие, на което отрицателно реагира вътрешното ухо.

Последното често е свързано с професията на човека.

Първа помощ при ушни травми

Травмите на ухото могат да са с различна степен на тежест.

С някои от тях пострадалият може да се справи сам, без да се налага да търси лекарска помощ.

Други пък изискват спешна медицинска намеса.

Медицинска помощ е необходима в следните случаи:

• Силна или продължителна, повече от 12 часа, болка;
• Шум в ушите;
• Отслабване или загуба на слух;
• Удар в областта на ухото;
• Силно увреждане на ушната мида, която налага хирургична интервенция.
• Кръвотечение от ухото;
• Световъртеж;

Действията по оказване на първа помощ при травми на ушите се определят от характера на уврежданията и степента на тяхната тежест.

При незначителни травми – порязвания, ухапвания от насекоми и др.

Външната част на ухото е необходимо да се обработи с антисептично средство, след което да се положи стерилна превръзка.

В случай на пълно откъсване на ушната мида, трябва да се увие в чиста влажна кърпа, може да се постави в лед, посещението на болница не трябва да се отлага за повече от 8-10 часа.

Помогни на приятел да бъде здрав!

4.50 127

Malchugani.com banner

Подобни статии

Завършил Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Специализиран по отношение на травмотологията и с интереси в областта на сексуалното здраве. Активно заинтересуван от травми предизвикани при професионалните спортове. Главен редактор на Lechenie.bg