Според учените жените, които са се упражнявали в тинейджърските си години, са изложени на по-малък риск от смърт в резултат на рак или други причини, когато са в средата или в напреднала възраст.

В проучването, са анализирани данни от 75 000 китайски жени на възраст между 40 до 70 години. Проучването изследва общите навици и времето, което са отделяли за упражнения, когато са били на възраст между 13 и 19 години. Изследователите отчитат упражненията, които жените спазват и в по-зряла възраст и провеждат статистика, която показва колко от тях и на каква възраст са починали от рак, сърдечно-съдови заболявания и други причини.

По време на проучването, 5 282 от жените са починали, включително 2 375, които са починали от рак и 1 620 които са починали от сърдечно-съдови заболявания.

Авторът на изследването Капа Дж. Нечита, асистент професор по медицина в Нешвил, Тенеси, казва: „При жените, които са били активни по време на юношеството независимо от възрастта упражненията са причина за понижен риск от рак и случаи на смърт.“

Изследователите са открили, че жените, участващи в проучването, които са направили най-малко упражнения като тинейджъри, около 80 минути веднъж седмично имат 16% по-нисък риск от смърт в резултат на раково заболяване и 15% по-малка вероятност от настъпване на ранна смъртност. Изследването продължава 13 години, а резултатите показват, че жените, които не тренират по време на юношеството са изложени на по-висок риск.

Доказано е, че упражненията не са свързани с допълнителни ползи, когато се отнася за продължителността на живота. Жените, които се упражняват повече от 80 минути седмично през юношеските си години са понижили с 13% риска от смъртност.

„Нашите резултати подкрепят насърчаването на упражнения в юношеска възраст за намаляване на смъртността в по-късна възраст. От значение е да се подчертае необходимостта от профилактика на заболяванията в началото на живота“, казва Нечита.

Проучването констатира, че за жените, които са се упражнявали в ранна и по-късна възраст понижават риска от смъртност с повече от 20%, в сравнение с хората, които не са се упражнявали изобщо. Риска от смъртност при сърдечно-съдовите заболявания също се понижава с 17 на сто, а в резултат от рак е с 13%.

„Проучването на асоциация не показва с точност дали упражненията по време на юношеството са причина за по-ниска смъртност в късен етап от живота. Въпреки това със сигурност са част от факторите, които помагат за продължителността му“, казва Нечита.

„Според изследването, ако тренирате като юноша и възрастен се увеличава вероятността да сте по-здрави във всеки етап от вашия живот. Освен това със сигурност това ще се отрази на понижаване на риска от ранна смъртност“, казва д-р Нечита пред „Science“.

„Едно от ограниченията на изследването обаче е, че данните за физическото натоварване са направени от анализ, тоест проучването не можа да покажа със сигурност дали участниците наистина са се упражнявали толкова много, когато са били тинейджъри“, казва Нечита. Тя добавя: „Необходими са повече проучвания с по-подробни оценки за юношеския период и изследвания върху предимствата на физическа активност“.

Подробните резултати от изследването са публикувани през 31.07.2015 г. в списание „Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention“. Въпреки, че авторите на изследването не могат със сигурност да докажат твърденията си, казват, че физическата активност има положителна роля в много аспекти от нашия живот.