В борбата за достиженията много от нас са принудени да отлагат за бъдещето простите радости от живота, да жертват заради тях това, което с цената на жертвите не може да се постигне. Защо щастието води до успех, а не обратното?

Всички ние навярно неведнъж сме чели истории за успеха и лесно можем да се досетим какво ги обединява. Тогава опитайте сами. Какво ви идва наум? Правилно – нечовешко напрежение, безсънни нощи, пълно пренебрежение на интересите на любими, деца, родители и т.н.

Готови ли сте да заплатите тази цена за успеха на собствените си начинания? Ако не, то по-скоро сте прави. Ако да, помислете добре. Защото плащайки тази цена, ще се окажете от успеха по-далеч, отколкото сте смятали.

Напрежение и ефективност – това не са синоними

Именно в това се състои основният извод в книгата на психолога от Стандфордския университет Ема Семпала. В своя труд тя обобщава резултатите от много изследвания в последно време, а също и собствения си опит в сътрудничество с бизнес-структури, които ориентират служителите си към постигане на успех.

Все по-обичайна става представата, че източникът на щастие е успеха. И това подбужда много от нас да се откажат от възможността да се почувстват щастливи, заради призрачните бонуси на утрешния ден.

Но в борбата за щастие хората най-често постигат емоционално прегаряне, отколкото някакви важни резултати.

Стиснатите от нечовешко напрежение зъби не са гаранция за бъдещ успех и щастие. И още повече това дори не е гаранция за успешна и ефективна работа днес.

Резултатите от изследванията показват, че хората, които се чувстват щастливи, са по-продуктивни. Те по-бързо намират творчески и нестандартни решения на сложни задачи, по-добре запазват концентрация и по-малко се уморяват.

Ако им е необходима подкрепа отстрани, то те я намират по-лесно, отколкото тези, които са твърде съсредоточени върху борбата за успеха.

Резюмирайки Ема Семпала еднозначно утвърждава, че формулата „успехът води до щастие” е обърната с главата надолу. И е време да повярваме в това нормално положение, като разменим местата между причина и следствие.

Именно щастието води до успех, а опитите да жертваме всеки негов ден до нищо добро не водят. Следва да се спомене, че тази мисъл по-рано е била изказвана от много известни от много известни позитивни психолози, например, от Шон Акър.

Основният съвет, който Ема Семпала дава, се състои в това, че следва да бъдем по-добри и търпими към себе си. Постигането на това е възможно на прости решения, които многократно са описани от позитивни психолози.

Ако напрежението е твърде голямо, си напишете писмо. Просто и съчувствено, такова, каквото бихте написали на най-добрия си приятел, който се оказва в нелека ситуация. И не забравяйте да благодарите и да хвалите себе си, дори за незначителни постижения.

Всичко това според психолозите, буквално препрограмира мозъка, като го кара да се фокусира към светлите страни на живота. И това ни прави щастливи – а това означава и успешни.

Но се е случило с великите хора, техните страдания и самоотричане? Обяснението може да прозвучи обидно за техните близки, деца и родители, но вероятно е това. Само след като са забравяли за всичко, освен за това, с което са се заминавали, отдавайки на работата си безсънни нощи, те са се чувствали щастливи.