Компаниите AstraZeneka и японската Daiichi Sankyo представиха новите данни от клиничните изпитвания на своя съвместна разработка – на препарата трастузумаб дерукстекан.

Този път експерименталният препарат демонстрирал своята ефективност при терапия на рак на стомаха с метастази, а също при карцином на гастроезофагеалния сфинктер.

Препарат, използван при рак на гърдата, ефективен и при на стомаха

В рамките на клиничните изпитвания е постигнато статистически и клинично значимо подобрение по показателите за честота на обективния отговор и обща преживяемост на пациентите с HER2-положителни тумори.

В клиничните изследвания са взели участие пациенти, при които злокачественото новообразувание е прогресирало, дори след 2 или повече курса противотуморна терапия.

През март 2019 г. двете фармацевтични компании подписаха споразумение за разработка и маркетинг на противотуморния препарат, като размерът на плащанията по сделката може да достигне почти 7 млрд. долара.

Неотдавна FDA одобри приложението на препарата за лечение при рак на гърдата с метастази.

При лечение на рак на гърдата на 60% от жените реагират на препарата

В изследването, заради резултатите от което е взето решение за одобрение от регулаторния орган, препаратът демонстрира увеличаване на честотата на отговора на лечението в сравнение с предходните опити за терапия.

Отговор, тоест подобрение на състоянието, било наблюдавано при 112 или над 60% от 184 жени, участвали в изследването в рамките средно на 14,8 месеца.

Преди да започват да се лекуват с този препарат участничките били преминали през от 2 до 17 варианта на терапия.

Според данните, представени на Симпозиума по въпросите на рака на млечната жлеза в Сан Антонио, 55% от участничките частично реагирали на лечението, при 6% се установила пълна реакция.

При 36,4% от участничките заболяването се стабилизира. Важно противопоказание за приложението на препарата е белодробна болест.

При поява или влошаване на симптомите на такава следва да се разгледа намаляване на дозата, временно прекъсване или прекратяване на лечението.

Най-честите странични ефекти от препарата са от страна на системата на органите на кръвообращението – неутропения, анемия и от страна на стомашно-чревния тракт.

При използване на препарата не се наблюдават признаци на токсичност от страна на сърдечно-съдовата система, за разлика от другите препарати.