Ваксинацията против грип е една от най-масовите медицински процедури. У нас против грип се ваксинират няколко стотин хиляди души.

Ваксинацията против грип на първо място се препоръчва за групите с повишен риск, тоест тези от нас чиято работа е тясно свързана с общуване с много хора – педагози, лекари, работещи в транспорта, касиери в магазини и други.

Понякога ваксините против грип може да са необходими в доста необичайни ситуации, в които основният ѝ ефект не е защита от грипния вирус.

Какви са най-новите научни открития, свързани с грипната ваксина

Ваксина против грип и аортокоронарно шънтиране

Канадски кардиолози от Университета на Торонто в Онтарио твърдят, че ваксинацията против грип преди операция по аортокоронарно шунтиране значително понижава риска от развитие на постоперативни възпалителни процеси и ускорява оздравяването.

При аортокононарно шънтиране се създава „обходен път”, чрез който се заобикаля мястото на свиване на коронарните артерии, които кръвоснабдяват сърцето, с помощта на протези – шънтове.

Учените обясняват, че всякакви хирургични операции на сърцето са свързани с опасност от възпаление и нарушение на имунната функция. Тези процеси са предизвикани от силния стрес, който изпитва организма.

Рисковете от развитие на усложнения при и без това нелеката операция нарастват. В изследването участвали 30 души, на които е била необходима интервенция по шънтиране на сърцето.

От тях 15 души са ваксинирани против грип преди операцията. На останалите бият инжекция с плацебо.

Изследователите контролирали маркерите на възпаление в кръвта през 7 различни времеви интервала. От момента на началото на процедурата до 48 часа след нейното завършване.

Пациентите, на които поставят ваксина, концентрацията на два маркера на възпаление била значително по-ниска, отколкото при тези, които били на плацебо.

Нивата на веществата, които се борят с възпалителните процеси, е по-висок при ваксинираните болни.

Тази разлика се запазва и ден след края на операцията. Тоест ваксината против грип притежава и общи защитни физиологични ефекти, които служат за профилактика на постоперативни усложнения.

Засега учените планират да проверят – ще ускорява ли ваксинацията против грип оздравяването при операции на сърцето.

Ваксинация против грип и пневмония

Изследване на американски учени показва, че ваксината против грип, направена на хоспитализирани с пневмония, допринася за намаляване на смъртността и на честотата на повторните хоспитализации.

До тези заключения изследователите стигат, след като анализират данните на 825 хиляди души, които са хоспитализирани заради пневмония.

От тях на 14 хиляди /2%/ бият противогрипна ваксина. За 30 дни наблюдения повторно са хоспитализирали 12% от пациентите, като основната причина за това е пневмония – 98% от случаите.

Според изчисленията, ваксината против грип понижава риска от повторна хоспитализация с 18%. Липсата на ваксини против грип увеличава вероятността от връщане в болница с 21,7%.

Смъртността сред пациентите, върнали се в клиниката повторно, значително нараствала.

Разбира се, сред рисковете при повторна хоспитализация на пациентите и тяхната смъртност влияние оказват и други фактори: възраст, наличие или продължителна дихателна недостатъчност и аритмия и др.

Ваксинацията против грип, направена в болница, дори при отчитане на тези фактори оказва значим защитен ефект.

Изследователите, дори предлагат да бъде въведена тази процедура като задължителен елемент при постъпване с пневмония в болница.

Ваксина против грип и виагра – двоен удар по рака

И отново канадски учени, но вече от университета на Отава предлагат нова технология за профилактика на образуването на метастази след хирургично лечение на рак.

В основата на тази технология е комбинация от 2 лекарства: виагра и ваксина против грип. Това необичайно решение е разработено при експерименти с лабораторни мишки.

Известно е, че при хирургично лечение на рак може да възникне нещо като блокиране на имунната система. Престава да реагира на останалите клетки на тумора. Резултатът е, че тези клетки могат да поставят началото на растеж на вторични метастази.

Хирургичната операция влияе на функцията на естествените клетки убийци. Тези клетки на имунната система са разновидност на левкоцитите и са от важно значение за унищожаване на клетките на тумора.

След операцията около месец способността на естествените клетки убийци е отслабена.

Ваксината против грип стимулира имунната система, дава им допълнителен импулс и те с нови сили започват да унищожат ракови клетки, които могат да станат източници на метастази.