Лятото е сезонът на комарите. В града тези насекоми не ни досаждат много, дори и в парка, тъй като общинските администрации всяка година провеждат мероприятия по ограничаване на тяхното разпространение.

Не е така обаче при излизане сред природата, затова и ни се налага да се запасяваме с различни репеленти и средства против евентуално ухапване.

Ваксината срещу комари - бъдеще без опасни тропически инфекции

По света има места, където комарите не просто хапят, а и разпространяват доста неприятни, а понякога и дори смъртоносни заболявания.

Най-известният пример е, разбира се, маларията, болест, която отнема всяка година стотици хиляди животи. Други заболявания, които можем да хванем при захапване от комар – това са жълта и денга треска, Зика и други.

Макар и да живеем в относително защитен от разпространяващите зарази климатичен пояс, то не трябва да бъдем сигурни, че до нас такива заболявания никога няма да стигнат.

Климатът се променя, и маларийните комари бавно, но сигурно се разпространяват на север. Възможно е да не е далече денят, когато и ние ще се замислим за необходимостта от ваксина, която би ни защитавала от разпространяваните от кръвопийците заболявания.

Създаването на ваксина срещу малария и разнообразни трески вече не за първо десетилетие занимава учените от цял свят. засега въпросът не е решен.

Неотдавна учените заговориха за принципно друг подход при разработването на ваксина – да търсят не средство срещу конкретни заболявания, а да създадат препарат за защита от всички болести, разпространявани от комари.

Универсалната ваксина е Светият Граал на инфекционисти и епидемиолози. Все още никой не е създал нищо подобно. Колко реална е тази идея, опитахме да разберем?

Еволюционното отработеното „хапане”

Предаването на инфекцията от човек на комар става по време на ухапване. Но как от слюнката провокаторите на заболявания попадат в кръвта, когато движението на кръвта е обратно – от тялото към насекомото.

Природата е доста изобретателна. Комарът с неговия орален апарат – това е достойна за възхищение разработка на еволюцията, в която няма нищо излишно, всичко прави нещо и всеки детайл си има предназначение.

В състава на оралния апарат на комара има цял сноп с тръбички, които са необходими за:

  1. С помощта на рецептори да изберат мястото на ухапване, за да има в близост голям капиляр.
  2. Пробив на кожата, без да се засягат нервни окончания.
  3. Откриване на капиляр, който се пробива от комара. Кръвта, благодарение на разликата в наляганията сама ще потече в тялото на комара.

Комари, слюнки и инфекции

Слюнката на комара също е достойна за внимание. Първо, в нея има вещества, които не дават на кръвта да се съсирва.

Второ, в слюнката се съдържат белтъци, които играят важна роля в разпространението на инфекции, които постъпват в тялото на ухапания.

Дори само по себе си ухапване от комар, който с нищо не е заразен, не остава незабелязано за организма. През 2018 г. е доказано, че именно ухапванията от комари действат на имунните клетки на човек.

Оказва се, че при многократно ухапани животни се повишавали нивата на цитокините, отговарящи за възпалението.

При тях също се активизирали Т-хелпърите 1 и 2 тип, които отговарят съответно за противовирусния имунен отговор и развитието на алергична реакция.

Протичали изменения на концентрацията на няколко вида Т-лимфоцити, моноцити и макрофаги. Измененията се наблюдавали в много тъкани на организма – не само в кръвта, но и в кожата, и дори в костната тъкан.

И тези разнообразни реакции продължавали около седмица от момента на ухапване.

Още през 1940 г. за първи път е издигната хипотезата за това, че слюнката на комарите съдържа имуномодулатори – вещества, които могат да усилят тежестта на протичане на инфекциозното заболяване, което се разпространява от тези насекоми.

Ваксина срещу комари

През 2015 г. са публикувани резултати от експерименти с макаци, при които е установено, че имунизацията на животните със слюнка на пясъчните мухи намалява мащабите на увреждане при лайманиоза и значително намалява паразитното натоварване.

През 2018 г. са обявени данни от експерименти, от които следва, че имунизацията на мишките със слюнка от комари от рода Aedes значимо подобрява тяхната преживяемост при заразяване с вируса Зика.

Ваксината, която се състои от белтъци от слюнка на комари – това не е мъгливо бъдеще, а напълно реално настояще.

Самата идея за универсална ваксина, е да се намери нещо общо при различните заболявания, ни позволява да се надяваме, че ако се постигне успех в това направление, то логичният подход ще бъде да използва и в други области на разработка на ваксини против заболявания, които са обединени от нещо общо.