Сред повечето родители съществува убеждението, че ваксинацията увеличава риска от алергични заболявания при децата, „повишават алергизацията на организма “, а при тези, които вече страдат от алергия, се наблюдава влошаване на симптоматиката.

Въпреки това данните от научните изследвания не потвърждават тези опасения, а даже напротив свидетелстват за защитния ефект на ваксинопрофилактиката срещу алергични заболявания.

Авторът на последното проучване в това направление, Olf Herbarth, MD, и колегите му сравнили честотата и тежестта на алергичните заболявания сред ваксинираните и неваксинираните деца.

Резултатите показали, че при ваксинираните алергии се развивали по-рядко, отколкото при тези, на които не им били поставяни ваксини.

Това се наблюдавало дори и при сравнение на групи деца със съществуващи алергични заболявания.

Резултатите от това проучване бяха представени на международна научна конференция World Allergy Organization, проведена неотдавна в Рио Де Жанейро, Бразилия.

Доктор Herbarth и колегите проучвали три групи, в които участвали 2187 деца на възраст между 5 и 6 години. Данните за първата група били взети от насрещно изследване, чийто обект били деца, родени през 1988-89 година.

Информацията за втората била от мултицентрово проучване на деца, родени през 1994-95 година. А данните за третата група били взети от изследване на деца с повишен риск от развитие на атопично заболяване, въз основа на наличие на фамилна анамнеза за атопия при родителите.

Авторите на тези изследвания са установили проведените ваксинации на всеки от участниците чрез провеждането на беседване с родителите, по сертификатите за поставени ваксини и по титрите на имуноглобулините към патогените, от които предпазват ваксините.

Доктор Herbarth и колегите му анализирали подробно данните от трите проучвания и установили изненадващият факт,че честотата на алергичните заболявания била обратно пропорционална на броя на направените на децата имунизации. И колкото по-малко имунизации имало детето, толкова по-голям бил риска от това, то да получи алергия.

От обединения анализ след това се установило, например, че атопичния дерматит или екземата се срещала при 22.1% от ваксинираните и 29.6% от неваксинираните.

Най-честите симптоми на други алергични заболявания се наблюдавали при 38.9% от неваксинираните деца срещу 32.7% при ваксинираните.

Дори в групата на децата с висок риск от развитие на атопичен дерматит /екзема/, обусловен от наличието на алергични заболявания при родителите, ваксинацията понижила общия риск от поява на симптоми на алергия с 26%, а риска от развитие на екзема с 34% в сравнение с неваксинираните деца.

Тези съотношения останали непроменени дори след отчитането на такива объркващи резултатите от изследванията фактори като тютюнопушене по време на бременност и влияние на домашни алергени.

Въпреки очевидната изненада от получените крайни резултати от общия анализ на трите групи деца, те са в пълно съответствие с „хигиенната хипотеза“, обясняваща резкият скок на алергичните заболявания през 20-ти век.

Paul Offit, MD педиатър в детска болница във Филаделфия, САЩ, известен световен експерт по ваксинопрофилактика посочва:

"Ако обърнете внимание на децата в развиващите се държави, които живеят в среда, в която понякога не се спазват и минимални хигиенни стандарти и са изложени на много по-висок риск от заразяване с паразитни и инфекциозни заболявания още от най-ранна възраст, то ще се убедите, че ще се убедите, че те страдат от алергични заболявания много по-рядко, отколкото растящите в развитите държави. “