Тричленен състав на Върховния административен съд обяви за нищожна част от заповед от здравния министър, с която се въвежда задължителна карантина в срок от 14 дни за всички, връщащи се от Обединеното кралство.

Заповедта е невалидна само в частта, която касае задължителната карантина от Великобритания, но не и от другите държави.

14-дневната карантина е отменена, но до 13 май, сега пак действа

Определението на съда е по повод жалба, подадена от гражданин, който работи в Обединеното кралство, но не е бил допуснат да се върне на работното си място, поради задължителната карантина.

Тричленният състав на ВАС определи като липса на компетентност на здравния министър да обявява коя заповед, представляваща общ административен акт по смисъла на АПК, подлежи на предварително изпълнение, тъй като това е по силата на закона и не е нужно да се записва в самия акт.

Административните съдии забелязват и друго сериозно нарушение при издаването на частично отменената заповед, а това е, че в нея е записано, че се допуска предварително изпълнение на няколко предходни заповеди.

Определението на тричленния състав на ВАС не е окончателно, но може и да влезе в сила, ако не бъде обжалвано пред втората инстанция за този тип административни актове на министър – 5-членен състав на ВАС.

Все още няма информация дали от здравно министерство ще обжалват определението. 

Заповедта, която частично е обявена за невалидна, вече не действа

Ако втората и касационна инстанция потвърди нищожността на заповедта в тази ѝ част, българският гражданин може да търси обезщетение от здравно министерство по реда на Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани.

Все пак да отбележим, че заповедта, чиято нищожност е прогласена от ВАС, престана да действа с изтичането на срока на извънредното положение на 13 май.

На 14 май влезе в сила друга заповед, която урежда въпроса със задължителната 14-дневна карантина при завръщане от чужбина за периода до 14 юни, датата, на която трябва да изтече извънредната епидемична обстановка.

Уредбата в новата заповед е сходна, затова може да се наложи да се преразгледа, за да се избегнат бъдещи обжалвания.

Към момента няма информация дали и срещу новите заповеди за задължителната карантина са подадени жалби от граждани.