При туморни образувания в дебелото черво един от основните диагностични методи е биопсия. Материал за изследването се взема след резекция на дебелото черво или по време на колоноскопия, а пробите се изследват под микроскоп.

Всички изменения в тъканите на дебелото черво се описват, поставя се т.нар. патоморфологична диагноза.

Това означава точно определяне на типа тумор, например -  аденокарцином. Освен това описанието на тумора може да е с отметка „високодиференциран”, „инвазивен” или „инфилтриращ”.

Как да разберем – какво означава това, до колко е засегнато дебелото черво, рак ли е това или друго състояние?

Как се определя каква ще бъде прогнозата при рак на дебелото черво

Отделите на дебелото черво, където е възможен рак

Туморно заболяване може да засегне дебелото черво, а рак може да се локализира в една или няколко зони.  

Органът се разделя на няколко части, за да може точно да се определи местоположението на туморното образувание.

В резултатите от изследванията обикновено се посочват конкретни области – сляпо черво, възходящо ободно, напречно ободно, низходящо ободно, сигмовидно или ректум.

Сляпото черво е самото начало, където тънкото черво преминава в дебелото. Възходящото ободно черво е следващата част, което е в горната част на дясната страна на корема.

След това напречното пресича коремната кухина от дясно наляво, преминавайки под стомаха и черния дроб, и става низходящо ободно черво, което се спуска покрай лявата страна на корема.

Сигмовидното черво е предпоследно, то се намира ниско в корема. То е свързано с аналното отвърстие с най-късата част на дебелото черво, т.нар. право черво или ректум

Фецесът напуска организма през аналното отвърстие.

Колоноскопия – откриване на аденокарцином на дебелото черво

Аденокарциномът е най-разпространеният тип рак на тази част на храносмилателната система – злокачествен тумор. Открива се, когато се при колоноскопия.

Аденокарцином е общо название на няколко вида рак на дебелото черво, които не си приличат, имат различни признаци и прогнози.

Симптомите на рака на дебелото черво зависят от типа тумор.

Едните могат да са бавно растящи образувания с нисък риск от неблагоприятен изход, други по-агресивни и могат да се разпространят в различни части на тялото.

Какво означава „инвазивен” или „инфилтриращ” рак

Ако ракът на дебелото черво нарасне и се разпространи извън пределите на лигавицата на дебелото черво, то това се нарича инвазивен аденокарцином.

След това туморът може да се разпространи към други части на тялото.

Означава ли това, че туморът е проникнал дълбоко и прогнозите са неблагоприятни? Невинаги.

При биопсия обикновено не може да се определи дълбочината на разпространение на тумора.

Степента на неговото проникване в съседните тъкани, а също и прогнозите обикновено се определят при премахване на цялата засегната от рака част от дебелото черво.

Какво е това диференциация

Това е степен на развитие на раковите клетки на злокачествения тумор, която се определя от техните микроскопични характеристики.

Това е показател на агресивност на тумора. Ракът на дебелото черво обикновено се дели на 3 степени:

  • Високо диференцирани тумори;
  • Умерено диференцирани;
  • Слабо диференцирани.

Понякога онколозите ги разграничават на 2 степени – високо диференцирани и слабо диференцирани ракови тумори.

Как се определя тежестта на рака на дебелото черво

Морфологичната оценка е един от многото фактори, които помагат за определяне на агресивността на този тип рак.

Ниската диференциация на рака на дебелото черво означава по-висока агресивност, отколкото ако е с умерена и висока диференциация.

Други фактори, освен тази оценка обаче са не по-малко важни. Например, прогнозата се влияе и от факта колко далеч се е разпространил туморът, кой отдел на дебелото черво е засегнат, каква е възрастта на болния и може ли да се направи операция.

Съдова, лимфна или лимфоваскуларна инвазия – какво е това

Тези термини означават, че ракът вече присъства в съдовете – артерии, вени или лимфни капиляри на дебелото черво. Съществува голяма вероятност неговите клетки да се разпространят към други органи и тъкани и да формират метастази.

Дори и този тип рак може да е напълно излечим, и това зависи от други фактори.

Защо възниква рак на дебелото черво – бактерии и белтъци

Установено е, че дефектни белтъци взаимодействат с определени микроби и способстват за възникване на рак при хора под 50 години.

Тези асоциации микроб-белтък увреждат нормалния епител на дебелото черво, и предизвикват трансформацията му в тумор.