Днес е трудно да си представим живота без безжични технологии. На практика във всяко кафе, дом, парк, има възможност да използва достъп до Интернет с помощта на Wi-Fi.

Но въпросът се състои в това колко е вредно за здравето да се намираме постоянно в обкръжението на устройства, които обменят данни по въздуха. Какво е мнението на специалистите по тази тема?

Дейвид Бакщейн, хирург онколог, с дългогодишен опит: „Не смея да твърдя, че техниката, която ни заобикаля по някакъв начин способства за възникването на тумори“.

Своите думи той подкрепя с това, че в Международното епидемиологично списание наскоро са направили обзор, обхващащ десетки изследвания за влиянието на мобилните устройства върху възникването на злокачествени заболявания.

Заключението на учените провели анализа било, че няма никаква връзка между използването на всички тези технологии и рака. Но всъщност хирургът не желае да прави окончателни заключения:

„Макар и това да е така, в глобален мащаб ние използваме телефони, смартфони, мрежи и подобни на тях не толкова отдавна. А за изучаването на тяхното въздействие върху организма е необходимо много повече време.“

Руският лекар по радиационна медицина Татяна Василена коментира по този повод: „Не можем с точност да кажем, че телефоните нанасят необратима вреда на организма.

Макар и преди няколко години да се появиха доста сериозни изследвания, доказващи, че електромагнитните вълни водят до изменения на клетъчно ниво“.

Позовавайки се на британското министерство на здравеопазването, докторът на медицинските науки посочва, че потвърждения за влиянието на базовите станции и на смартфоните върху организма на човека, все още няма. Що се отнася до понижаване на имунитета, Татяна Василева потвърждава косвеното въздействие:

„Проблемът не е толкова в излъчването, колкото в това, че най-малкото човек прекарва по-малко време на открито, по-малко се движи и общува основно с помощта на мобилните устройства. “

Що се отнася до Wi-fi, то лекарят също позовавайки се на неотдавнашното внедряване на технологията и затова според нея е доста трудно да се говори за негативни въздействия върху организма, тъй като няма и сериозни изследвания по тази тема.

Но тя отбелязва, че „Излъчването от Wi-fi е много по-слабо от това на мобилния телефон. Тези потребители, които все пак са загрижени за риска от въздействието, тя съветва да изключват рутера си за през нощта.“

Педиатри пък акцентират вниманието си върху влиянието на съвременните технологии върху детския организъм. Според тях е най-добре от най-ранна възраст у децата да се възпитават здравословни навици.

Те също коментират, че сами по себе си безжичните и мобилните технологии не са вредни за здравето, а проблемът се състои в това колко време човек прекарва в използването им.

Възможност за негативното влияние на безжичният Интернет тя също не изключва. Електромагнитните полета все пак влияят на централната нервна система. И според лекари, макар и пряк риск да не е установен, то той не е възможно да бъде изключен напълно.

А и у нас безжичните мрежи навлязоха навсякъде – в училищата, хотелите, университети и в търговските и развлекателните центрове. Но са необходими още минимум няколко десетки години, за да разберем до какво всъщност водят те.

Що се отнася до мобилните телефони лекарите са категорични, че вредното им въздействие е отдавна известно.