От здравното министерство обявиха, че за първи път у нас се е провел електронен търг за покупка на лекарства, като интересът към него е бил изключително голям. Подадени са над 200 заявки. 

Електронен търг спести на касата почти 60 млн. лева

Благодарение на проведения електронен търг са постигнати отстъпки от цената на лекарства за онкологични и онкохематологични заболявания в размер на над 57 млн. лева.

Това са на практика спестени средства от бюджета на здравната каса, които по Решение на Надзорния съвет, председателстван от единия заместник министрите на здравеопазването, ще могат да се разходват за повишаване на лимитите за медицински дейности, утвърдени в НРД за 2020 г.

Провеждането на електронни търгове за лекарства е сред препоръките на ЕК към здравното министерство, за да се осигури по-голяма прозрачност и най-вече условия за реална конкуренция между фармацевтичните компании.

Съгласно разпоредбите на българското законодателство те са в качество на притежатели на разрешителни за употреба на дадените лекарствени препарати.

С изменения и допълнения в Закона за лекарствените средства в хуманната медицина /ЗЛХМ/, които вече са внесени за разглеждане в парламента, ще се въведе задължение и за частните болници да провеждат електронни търгове за покупка на лекарства, които са необходими за изпълнение на клиничните пътеки през годината и за другите медицински дейности, извършвани от частните болници. 

По-добър контрол на разходите за лекарства с електронните търгове

Така ще се противодейства на евентуалните договорки на тъмно, които наскоро станаха повод за истинска война между управителя на НЗОК с изтичащ през март мандат и здравното министерство, поради прекалено завишени цени на някои лекарства.

Обвиненията бяха на едро от отношение на частните болници, на които касата възстановява за едни и същи лекарства в пъти повече средства, отколкото на общинските и държавни болници.

При провеждане на електронен търг ще може веднага да се установи на каква цена купуват лечебните заведения лекарства, които са им необходими във връзка с изпълнение на клиничните пътеки.

И съответно ще се постигне по-добър контрол при разходването на средствата от здравни вноски от страна на НЗОК и от субсидията от централния бюджет. И разбира се, много по-лесно ще се проследява от страна на НЗОК как е постигната тази цена и няма да има повод за подобни обвинения относно съмнително завишени цени.