Екип лекари от Университета Дюк извършиха първата в САЩ трансплантация на спряло сърце. Хирурзите съобщиха, че операцията е преминала успешно и обясняват някои подробности на процедурата.

Спряло сърце вече може да се трансплантира

Традиционно донорските сърца са на хора, изпаднали в мозъчна смърт или т.нар. клинична, при която останалата част от сърцето продължава да функционира, освен мозъка.

Все още работещото сърце бързо бива извличано и незабавно охлаждано, за да се предпазят тъканите от увреждане. В този вид сърцето се трансплантира.

Подходящите донори обаче все недостигат. През последните години списъкът на чакащите се увеличи до толкова, че възникна остра необходимост от разработване на нови методи на транслантация.

За разрешаване на проблема е разработена техниката на термична перфузия, която дава възможност  да се използва спряло сърце за трансплантация и престанала да циркулира кръв.

Методиката предполага поддържането на сърцето при нормална телесна температура и незабавното му включване към изкуствено кръвообращение, за да е възможно възстановяване на движението на кръвта в неговите тъкани.

Кръвта потича не само през самия сърдечен мускул, но също към изкуствени артерии и вени, което дава възможност да се възобнови постъпването в сърцето на кислород и електролити.

Така се поддържа биене на сърцето, докато органът бъде доставен за трансплантация. Времето, през което сърцето може да „пътува”, е възможно да се удължи до над 10 часа.

Къде вече е трансплантирано спряло сърце

Техниката вече е изпробвана във Великобритания и Австралия, а сега трансплантация за първи път се прави на пациент от САЩ.

Хирурзите, извършили процедурата, се надяват, че техният пример ще бъде последван и от други техни колеги, и това значително ще намали времето, през което трябва да чакат нуждаещите се от ново сърце.

У нас е налице е друг проблем, недостатъчното донори. По отношение трансплантацията на сърце решението дали да бъде дарено се взема от роднините. Но понякога надделяват морално-етични съображения.

С новата техника ще бъдат увеличени възможностите за трансплантация на сърце на нуждаещи се, тъй като за 10 часа може да се прекоси цяла Европа.