Американски учени потвърдиха ефективността на протонната лъчева терапия, която се прилага при онкологични заболявания. Курсът на лечение при този метод отнема по-малко от секунда.

С новия метод лъчевата терапия вреди много по-малко

Радиотерапия или лъчева терапия е един от основните методи за лечение на злокачествени тумори, но с твърде много странични ефекти.

Със сега съществуващата апаратура на образуванията се въздейства с фотони.

Изследванията от последните години обаче показват, че т.нар. метод на флаш терапия, при който болните тъкани се облъчват с протони не с фотони, е със същата ефективност, но в значително по-малка степен се увреждат здрави тъкани.

Учени от Онкологичния център към Университета на щата Пенсилвания провеждат сравнително изследване, в рамките на което било потвърдено, че терапията с протони понижава риска от странични ефекти с приблизително 2/3 в сравнение с фотонната лъчева терапия.

Същевременно показателите на излекуване при пациентите, при които е приложен единия и на другия метод на лечение, били на практика еднакви.

Заради по-голямата маса на протоните в сравнение с електроните тяхното странично разпространение в тъканите е сравнително малко.

Насоченият лъч от апарата за лъчетария се фокусира по-точно върху тумора и съседните тъкани се увреждат минимално.

Освен това целият курс на лечение може да се състои точно от един сеанс, който да отнема по-малко от секунда, вместо няколко седмици при фотонна радиотерапия.

Протонната терапия е с редица предимства пред тази с фотони

Клиничният опит на учените от Онкологичния център към Университета на Пенсилвания показва, че протонната терапия е с редица предимства. Но дори не са очаквали, че ефектът ще бъде толкова значим.

Сега остава само и у нас да започне постепенно въвеждане по големите болници на апаратура, която дава възможност лечението на онкологичното заболяване, при което е показна лъчетерапия, същата да се провежда не с фотони, а с протони.

Увреждането на съседните тъкани при фотонна лъчева терапия само допълнително влошава състоянието на и без това отслабналия организъм, вследствие на онкологичното заболяване.

Затова новият метод, който е и изключително краткотраен, дори няма да се усеща от пациентите, ще създаде възможности на организма да се бори с болестта и злокачественото образувание.