Защо бащата трябва да обръща внимание на децата не само през почивните дни и по време на летния отпуск?

Всеки родител мечтае детето му да порасне добро, умно, успешно и щастливо. Прието е да се смята, че основна роля във възпитанието на децата играят именно майките. Но колко е важно във възпитанието на децата е мъжкия подход?

Как бащата влияе на развитието на личните качества на детето

1.Таткото показва модел на поведение на бащата в семейството

Често виждаме как децата копират поведението на родителите. Бащата за момченца и момиченца е като ролеви модел на таткото в семейството.

Момченцата мечтаят в бъдеще да приличат на своите бащи, момиченцата да си намерят мъж, който ще напомня на техния татко.

Това как мъжът вижда себе си в семейството – как общува с жената и с другите си близки, какво му харесва, как се отнася към работата, неизбежно това влияе на подрастващото поколение.

От ранна възраст децата наблюдават поведението на бащата и го възприемат като образец за подражание.

Затова и бащите е необходимо отговорно да подходят към своето поведение, да помнят, че децата забелязват и запомнят и най-малките си подробности, а също се обръща много внимание и в предучилищна възраст, и на тийнейджърите, като показват със своя пример, какво е това да се грижиш за семейство.

Мъжът, на първо място, трябва да демонстрира колко е важно да бъде честен – със себе си и с другите.

От наличието на това качество ще зависи колко зряла личност ще стане детето, кога ще порасне.

2.Бащата позволява на детето да бъде самостоятелно

Обикновено бащите са в по-малка степен тревожни, за разлика от майките и по-спокойно реагират, когато синът или дъщерята проявяват познавателен интерес при изучаване на околния свят.

Само собствените постъпки позволяват на детето да развие самооценката си и увереност в себе си, а таткото както никой друг умее да даде на малкия човек свобода на действията и едновременно ясно да го насочва по избрания път.

3.Таткото е най-добрият наставник

Мъжкият възглед за живота съществено разширява кръгозора на детето. Добре е, когато в живота на подрастващия човек има не само мнения на майките и бабите, които често съвпадат.

Различните мнения помагат на детето да получи положителен опит в търсене на компромиси.

Най-важното е не просто да предадем само собствената гледна точка към някакъв проблем, и да се представя като единствено вярна, а да се учи да сравнява и да анализира различните възгледи.

Няма да бъде излишно, ако освен с бащата децата общуват с други мъже – учители, треньори, приятели на семейството, които бихте определили като личности с положителни черти на характера.

4.Таткото дава чувство за опора и за защита

Бащината похвала и подкрепа придава на детето на увереност в себе си.

Когато децата знаят, че таткото е до тях, това ги прави по-спокойни и им дава ресурс за развитие.

Приятно е да знаеш, че за теб може да се застъпи отговорен и силен по дух човек.

И още по-приятно е, когато този човек е твоят баща.

Бащата показва с пример инициативност, вдъхновява за активна дейност

Днес съществуват множество познавателни проекти, в които децата при подкрепа на своите близки могат да проявят своите способности и творчески навици.

Често за творческата компонента в семейството отговаря майката.

Понякога обаче без подкрепа и вдъхновение от страна на бащата не може да се мине, особено когато става въпрос за сфери, където мъжете традиционно са заети повече, отколкото жените.

Трудно е да се надцени ролята на бащите във възпитанието на децата. Влияние, подкрепа и грижа за таткото необходими за пълноценно развитие.

Важно е да помним, че ролята на мъжете в живота на детето не трябва да се свежда до строга дисциплина и безкомпромисност, а по-скоро до уважително отношение към себе си и околните, решителност и умение да се поема отговорност за своите постъпки.