Възможно е да сте забелязали, че често сте склонни да търсите недостатъци у другите хора и бурно да реагирате на най-малките проблеми.

Не се безпокойте, това не ви прави лош човек. Напротив, такъв ход на мислите е абсолютно нормален.

И психолозите наскоро разбраха защо. Специалистите по психология отдавна са констатирали, че съдим другите много строго, особено ако те са извършили нещо лошо.

Лесно ги обвиняваме и ругаем по-често, отколкото ги хвалим. Сега този факт не само бе потвърден, но и беше обяснен. Ново изследване показа, че човешкият мозък много по-емоционално реагира на лошите действия, извършен от другите хора.

Поради тази причина е по-лесно да се обвини и наругае някого, отколкото да му се направи комплимент. Оказва се, че за да похвалим човек, то е необходимо да задействаме тази зона в мозъка, която отговаря за аналитичното мислене.

А за оскърбленията и осъжданията са достатъчно чисти емоции и спонтанни чувства. Учените изучавали поведението на хората, а също и процесите, случващи се в техния мозък в този момент.

Повече от 600 души чели истории с добър и лош край и отговаряли на стандартни въпроси. 20 други доброволци правели същото, но техният мозък бил изследван с помощта на функционален ядрено-магнитен резонанс.

Разказите за лоши хора или с негативна развръзка предизвиквали бурна реакция в амигдалата – емоционалният център в мозъка. Положителните действия отключвали процесите на анализ, а амигдалата изобщо не се активирала.

Съавторът на изследването, който бил и професор по психология, отбелязва, че похвалата и обвинението, основавайки се на видяното, не са две страни на една монета, а са абсолютно различни процеси, изискващи противоположни усилия на мозъка.

Възможно е това да е наистина така, защото повечето от нас не са склонни толкова силно да забелязват положителните действия, за разлика от лошите. Хората са длъжни да видят негатива, за да го коригират и така да стават по-добри и да се развиват.

Изследователите предполагат, че тяхното откритие може да повлияе не само на разбиранията за взаимоотношенията между хората.

И разчитат резултатът от тяхната работа ще промени представата за работата на съдебните заседатели, тъй като там човешкият фактор и способността да се оценяват постъпките и действията на другите са от голямо значение.

Следващият път, когато ни се прииска да се осъдим и обвиним даден човек за всички беди, си спомнете – това са чисти емоции. Малко изчакайте, отдъхнете си и позволете на аналитичния център в мозъка да заработи.

Това ще ви предпази от твърде бурна реакция и прибързана присъда. Използвайте последните постижения в психологията на практика, особено когато попадате в сложни ситуации.

Неслучайно повечето от нас са чували от своите баби и родители, че когато се ядосаме, трябва да преброим до 10, преди да влезем в конфликт или да започнем да съдим някого, който ни е засегнал или обидил по някакъв начин.

Също така е известно, че нервните изблици са вредни за здравето и най-вече за сърдечно-съдовата система, тъй като според лекари при пристъп на гняв, особено след 40-годишна възраст, се увеличава многократно риска от развитие на инфаркт на миокарда или т.нар. наречения остър коронарен синдром, който съществено влошава качеството на живота на човека, поради необходимостта да се придържа към редица ограничения.