Дразни ви, ако някой врещи по мобилния си телефон на публично място? Адам Резърфорд и Ханна Фрай установили защо хората се държат така.

Разговорът на човека на съседната седалка в метрото по мобилния телефон на невероятно висок тон понякога може и да ни изкара от равновесие. Защо обаче се получава така?

Вероятно на всички ни е безинтересно да слушаме за това какво се случва в личния живот на непознати хора. Самата мисъл за това би била неприемлива за хората от старшото поколение. Все пак в миналото разговорите на висок тон са се определяли като грубост.

Много хора си говорят на висок тон, без да осъзнават сами това – има ли научно обяснение на това?

За да си отговорим на този въпрос, е необходимо да си спомним за характерните особености на телефоните, появили дълго преди изобретяването на мобилните – така нареченият местен ефект – звънящият чува собствения си глас в динамиката, в която говори.

Благодарение на този ефект човек разбира, че го слушат и поради тази причина не е необходимо да повишава тона.
При градските телефони местният ефект е предвиден, за да не шумят твърде много служителите.

Какво се случи след появата на мобилните –изчезна ли местният ефект? Както правилно отбелязва акустичният технолог Ник Закаров, това не така – съществуват международни правила, установяващи препоръчителното ниво на сила на местния ефект на мобилните телефони.

Проблемът на мобилните е в това, че с тях човек може да разговаря на най-различни места, и фиксирането на нивото на местния ефект невинаги е достатъчно при фонов шум.

Освен това не трябва да се забравя и за ефекта на Ломбардо – ние по естествен начин повишаваме тона на гласа си, за да компенсираме околния шум.

Обикновено ние се ориентираме по най-силния звук, който чуваме – например, когато метрото забива спирачки, когато наближава спирка.

Оттам възниква и това явление, че всички около нас чуват това, което си говорим по мобилния.

Следва обаче да се отбележи, че използването на телефони и по-рано е предизвиквало въпроси от гледна точка на добрите маниери.

През Викторианската епоха, когато телефоните се появили за първи път, много неща не били неразбираеми. Може ли човек да разговаря по телефона, без да е облечен?

Уместно ли е един мъж да се изправя, когато говори по телефона с жена?

Може би телефоните като явление винаги ще предизвикват у нас усещане за едно или друго нарушение на етикета.
Следва да отбележим, че авторите на някои изследвания твърдят, че неограниченото използване на мобилни телефони вреди на човешкото здраве.

Основно от гледна точка на електромагнитните вълни, които неблагоприятно въздействат на функцията на определени тъкани и органи.

И макар да няма категорични доказателства, че мобилните телефони са причина за развитието на определени заболявания.

Общественото внимание по тази тема продължава да бъде изострено, тъй като хората се опасяват, че бизнесът с продажба на мобилни телефони годишно печели няколко десетки милиарди долари, и това е причината да се плаща неофициално на учени, които да дезинформират хората, правейки неистински проучвания, които, както е известно, няма институция, която да проверява за тяхната достоверност.

Преди известно и експертите на СЗО алармираха, че трябва да се въведат ограничения на масовото използване на мобилни телефони.