Вероятно на повечето хора, които са работили по трудово правоотношение, тоест като наемни работници и служители, се е налагало неведнъж на изтърпят крясъците, виковете и унизителното отношение на своите началници.

Какво обаче кара последните да се отнасят по такъв начин с подчинените си? Отговор на този въпрос се опитват да намерят учени от университета на щата Мичиган, които дори обясняват причината, поради която началниците крещят на своите служители.

Според учените причина за подобно поведение от страна на ръководството е качество, което психолозите наричат морално лицензиране.

То се подразбира като разрешение, което човек дава на самия себе си да нарушава някои норми и правила – например повишаване на тона на по-възрастните и оскърбяване на други хора, след като ги е спазвал изключително строго преди да си даде това разрешение.

В случая с отношенията между подчинения и началника моралното лицензиране се проявява по следния начин – първоначално началникът се е придържал към определените рамки на етичното поведение и съблюдавал установените правила и норми.

Но изведнъж нещо се срива. Психолозите твърдят, че причината за моралното лицензиране е изтощението на Егото, в психологически смисъл, тоест загуба на самоконтрол – над емоции, мисли и поведение.

Любопитното е, че именно порядъчните началници най-често проявяват по отношение на своите подчинени агресия – присмиват се, оскърбяват, припомнят най-големите провали и грешки, като изобщо не са ориентирани към подобряване на работата и постигане на по-добро представяне на целия работен екип.

В случай порядъчността на началника му изиграва лоша шега, карайки ги да трупа агресия.

До тези заключения се достига след няколкодневни наблюдения на взаимоотношенията между ръководители и подчинени в сфери като търговия на дребно, здравеопазване, образование и промишлено производство.

Учените не само наблюдавали поведението на началници на работното място, а също и помолили ръководителите и подчинените да попълнят специални въпросници. Това позволило откриването на определена взаимовръзка.

Така настоящият научен труд опровергава разпространеното убеждение, че в екипите с порядъчни началници подчинените успяват да работят по-добре и по-комфортно.

Психолозите препоръчват да се борим с моралното лицензиране с помощта на психологическо разтоварване, например кратки почивки в рамките на работния ден.

Но ако началникът е доста непостоянен характер, трудно би било възможно да се осигуряват такива почивки, тъй като ако не е в настроение, много лесно може да ви глоби и пък направо да ви освободи от работа.

Затова повечето хора, когато станат свидетели на унизително отношение от страна на своите началници предпочитат да си потърсят друга работа, в която поне малко ще ги уважат като хора.

И това от една страна е разбираемо, тъй като не всеки е в състояние да понася унизително отношение и постоянни крясъци и да не им обръща внимание.

И психолозите в такава ситуация съветват да сме внимателни, тъй като агресивното въздействие от страна на началството само влошава ситуацията, и на практика служителят не успява да работи пълноценно и така попада в омагьосан кръг, в който неговите грешки означават нови крясъци от страна на началството, и отделно психиката на този човек страда много сериозно.

И препоръката тук е напускане на работа, защото някои хора толкова навътре поемат агресивното отношение от страна на началството, че е възможно дори да развият и психическо заболяване.