От Калифорнийския университет в Сан Франсиско препоръчват на подрастващите, страдащи от мигрена да стават малко по-късно сутрин.

Защо препоръчват изместване на началото на учебния ден по-късно

За подрастващите е препоръчително да спят по 8-10 часа на денонощие. Признавайки проблема с изместването на циркадните ритми през пубертета, педиатрите съветват да започнат уроци от средните и горните класове не по-рано от 8:30 сутринта.

В САЩ, по данни на CDC, тези препоръки се спазват само от 18% от училищата, у нас също ситуацията е подобна. Гимназиите започват много рано – още в 7:30 учебните часове.

Сега обаче при онлайн обучението е възможно да има даден по-голям гратисен период.

Може би ранното начало на учебните занятия се съобразява и с работното време на родителите, за да могат, особено по-малките деца да бъдат заведени до училище. Това не е необходимо за по-големите, които са самостоятелни и сами стигат до учебното заведение.

В рамките на изследването, проведено в САЩ, участват ученици от горните класове, тоест от гимназиалния етап на средното образование. Групата била набрана чрез социалните мрежи.

В средното училище подрастващите трябва да започват по-късно

Общо в проучването участвали повече от 1000 души – от 9 до 12 клас и периодично страдащи от главоболие. От тях 509 ученици започвали учебните часове преди 8:30, а 503 – след този час.

Двете групи стигали до училище средно за 24 минути. Групата, които започвали да учат по-рано, се събуждали в 6:25 и сядали на чиновете в 7:56.

Групата, които започвали по-късно, ставали в 7:11 и се включвали в учебния процес в 8:43. Интересно е, че децата от втората група лягали по-рано, в 22:19, в сравнение с подрастващите, започнали да учат по-рано – в 22:58.

Средният брой дни в месеца с мигрена за подрастващите, започнали да учат по-рано, било средно 7,7 дни, а за тези, които започвали по-късно – общо 4,8 дни.

След отчитане на всички тези фактори тези цифри се променили – 7,1 и 5,8 дни. Дори и в този случай обаче разликата била 1,3 дни, а този ефект е аналогичен на резултатите от изследванията на новите препарати от мигрена или инжекции с ботулотоксин.

Учените също препоръчват да се измести времето за начало на учебните часове в прогимназията и в гимназията за по-късно.