Ако вие в един или в друг смисъл сте късметлия в живота, задължително се занимавате с нещо, което завладява вашето съзнание толкова силно, че тази дейност напълно ви поглъща. Да, толкова, че вие напълно губите представа за времето.

Психолозите вече са намерили обяснение на този феномен. Така се появил терминът „поток“. Когато човек изпада в състоянието на потока, това, с което се занимава напълно го поглъща, заставяйки го да се концентрира върху текущия момент в професионалния си живот.

Светът около него престава да съществува. Само неговото задача е важна. Пристрастените комарджии често, образно казано, се потапят в потока. Хирурзите, спортистите и артистите често казват, че са изпитвали това състояние.
Основоположник на изследванията в тази област е Михай Чиксентмихайи стигнал до извода, че съществуват определени фактори, които водят до състоянието на поток.Към тях се отнасят ясното разбиране на желаната цел и обратната връзка с осъществяваните действия.

Шахматът, голфът и рисуването отговарят на тези 2 изброени критерии и са нещо като прообраз.

Но има и още един важен елемент, необходим за постигането на желаното състояние. За съжаление, днес всички се стремят по-скоро да избягат от него, а не да го преодолеят – това е справянето с постепенно усложняващите се задачи.

Чиксентмихай смята, че за да влезе човек в състоянието на потока, е необходимо да си постави задача, която е почти на предела на силите му или по-сложна. Ако тя е прекалено лесна, на него ще му стане скучно.

А ако ни се наложи да изпълняваме нещо, което е много по-сложно от обичайните ни занимания, това най-често ще се окаже твърде тежко за нас.
В двата случая резултатът ще бъде само един – вие ще загубите интерес към дейността.

Една от причините, поради които компютърните игри напълно завладяват нашето внимание се състои в това, че с всяко едно преминато ниво изпитанията стават значително по-сложни.

В работата нещата стоят точно обратното – колкото повече опит имате, толкова по-лесна става работата ви, а това означава, че всеки е по-трудно да навлезе в състояние на поток.

Да се решават проблемите на части, толкова по-малка става степента на сложност на работата – ето към това се стремят много организации.

Ефективността се заключава в опростяване на проектите – изработване на възпроизводими технологии за решение на проблеми и за създаване на продукти, които не е толкова сложно да се оценят и да се измерят в съотношение с другите.

От гледна точка на увеличаване на печалбата това действително има смисъл. Но от гледна точка на въвличането и мотивирането за работа – пътят изобщо не е в тази посока.

Най-примамливата възможност за създаване на работа, в която ще има възможност за навлизане в състояние на потока, е когато тя изисква с всеки изминал ден да надминаваме нашите настоящи възможности и очаквания.

Най-голяма ангажираност се постига, когато ние разширяваме хоризонтите си, трупаме опит и развиваме професионалните си навици.

Един от начините, към които хората могат да прибягват, за да навлизат в състояние на потока в работата си, е търсят задачи, които се намират отвъд пределите на техните знания и умения към настоящия момент.

Обикновено работният колектив, който постоянно придобива нови навици се чувства по-щастлив, повече се интересува от работата и подхожда към нея творчески.