Много диабетици вече знаят за предимствата на диетата, включваща храни с нисък гликемичен индекс, но защо не са чували за куркума – едно от най-широко проучвани растения срещу диабет.

Неотдавнашен обзор на литературата, публикуван в Международното списание по ендокринология и метаболизъм под названието „Антихипергликемичен ефект на инсулина и сенсибилизиращо действие на куркумата и нейното основно вещество куркумин“, подкрепа хипотезата, че древната индийска подправка може да се смята за идеален препарат за алтернативно, а възможно и основно лекарствено средство за предотвратяване на диабет тип 2.

В този анализ са включени изследвания, публикувани в периода от 1998 до 2013-та година и те показват, че медицинските възможности на полифенола на куркумата, известен като куркумин, позволяват осигуряване на сериозно въздействие върху протичането на диабета.

Като това съединение притежава свойството да неутрализира до известна степен характерните патофизиологични признаци на заболяването, сред които са повишените нива на кръвната захар и нечувствителността на клетките към инсулина.

19 от разгледаните изследвания са били проведени върху клетки, тоест в епруветка, и върху животни – в естествени условия, и всички те показали положителното въздействие на куркумата. 5 изследвания били клинични изпитвания с непосредственото използване на куркумата или на куркумин, а 3 от тях били проведени с пациенти в състояние на диабет или на преддиабет.

Удивителното е, че според тези изследвания, куркуминът може да подобри състоянието на страдащите от диабет тип 2 чрез 10 съвършено различни механизми, сред които:

• Понижаване в черния дроб на образуването на глюкоза;
• Ограничаване производството на гликоген в черния дроб;
• Стимулиране увеличаването на потреблението на глюкоза чрез увеличаване на нивата на GLUT4, GLUT2 и на гена GLUT3;
• Повишаване активацията на АМБ-киназите;
• Съдействието на PPAR γ лигандите, свързващи активността;
• Потискане на индуцираните от хипергликемията възпалителни състояния;
• Стимулация на секреция на инсулин от клетките на панкреаса;
• Подобряване функцията на клетките на панкреаса;
• Увеличаване на количеството рецептори на бета инсулина и понижаване на нечувствителността на клетките към инсулин.

В клиничните изследвания, проведени върху пациенти с диабет и в преддиабетно състояние, било установено, че куркуминът притежава следните положителни ефекти:

• Понижаване на нивата на глюкоза в кръвта;
• Подобряване на функцията на бета клетките на панкреаса;
• Увеличаване на способностите за окисление на мастните киселини и тяхното „обезвреждане“;

Едно от тези изследвания, заслужаващо особено внимание, било изпитването на куркумата върху пациенти в състояние на преддиабет.

В изследване, публикувано през 2012-та година в списанието на Американската диабетна асоциация, било установено, че приемът на 6 капсули, съдържащи 250 мг куркумин, на ден в продължение на 9 месеца достигал до 100% ефективност за предотвратяване развитието на захарен диабет тип 2.

Ако се говори по-конкретно, то на 16,4% от участниците в плацебо групата по времето на провеждане на експеримента била поставена диагноза диабет тип 2, но в групите, приемащи куркумин такава диагноза не получил нито един от пациентите.

Наблюдаваните ефекти са твърде перспективни, ако се гледа на тях в контекста на прилаганата стандартна медицинска помощ.

Например, пероралните препарати за сваляне на кръвната захар се ползват с лоша слава, поради сериозните им странични ефекти.

Те често понижават нивата на кръвната захар, привеждайки я във физиологичната нормалност, но всъщност водят до увеличаване на заболеваемостта и на смъртността.