Изследване, неотдавна публикувано в JAMA Neurology стигнало до заключението, че майките с множествена склероза, които кърмят своите бебета през първите 2 месеца след раждането, имат големи шансове да получат „6-месечна отсрочка“ на своята болест.

Медицинският подход към множествена склероза радикално се промениха за последните 60 години. Още от 1950 година Националната асоциация за множествена склероза на САЩ препоръчвала на жените с това заболяване да се въздържат от забременяване с опасението, че бременност ще влоши протичането на заболяването.

Болшинството от съвременните изследвания не само показват, че тази тактика е абсолютно невярна, но дори показват намаляване на честотата и тежестта на рецидивите на множествената склероза по време на бременността, особено във втория и третия ѝ триместър.

Бременността и раждането не влошават протичането на множествената склероза, но увеличаването на риска от рецидивиране на болестта в първите 6 месеца след раждането – е доказано от много изследвания.

По време на бременността организмът образува повишено количество кортикостероиди, а също и белтъци, което естествено потискат имунните реакции.

След раждането тези природни предимства се прекратяват, нивата на хормоните се завръщат към своето обичайно ниво – всичко това определя и фактът, че през първите 3-4 месеца след раждането рискът от рецидивирането на множествената склероза при жените е 20-30%.

Новото изследване показва, че само кърменето през първите 2 месеца – може да понижи този риск от рецидив.
Група учени от Германия, начело с Dr. Kerstin Hellwig, провела проучване на 201 жени в периода от 2008 до 2012-та година.

Доброволките, които били подбрани от Националния регистър за множествена склероза на Германия и регистъра на бременностите, били разпределени в 3 групи – кърмещи изцяло през първите 2 месеца след раждането – 59,7%, некърмещи, и кърмещи не в пълен обем и редовно дохранващи детето с адаптирано мляко.

Резултатите показват, че в групата на жените, които хранят децата си изцяло естествено – тоест чрез кърмене, само 24,2% развили рецидив на заболяването през първите 6 месеца след раждането, докато във втората и третата група рецидиви възникнали при 38,3% от майките.

Резултатите от това изследване показват, че майките, които хранят своите бебета единствено и само естествено през първите 2 месеца след раждането – понижават собствения си риск от рецидивиране на заболяването през първите 6 месеца от майчинството.

При жените, които успели да избегнат рецидива на заболяването през първите 6 месеца след раждането – рискът от рецидив през вторите 6 месеца рязко нараства, тъй като кърмата намалява, поради захранването на бебето и се връщат редовните менструации.

Авторите на изследването коментират получените резултати – „Следва по всякакъв начин да се поощрява пълното кърмене при родилите жени с множествена склероза, тъй като този подход увеличава техните шансове да избегнат рецидива на заболяването в този период, когато младите майки особено много се нуждаят от това“.

Доктор Хелвинг коментира:

„Това изследване е с много полезни и оптимистични резултати, тъй като то ясно показва, че кърменето поне не е вредно за болните от множествена склероза“.

Слабите страни на това изследване са, че участничките-жени са се регистрирали доброволно, а и също, че повечето от тях са преминали терапевтични курсове преди забременяването, а това доста съществено обстоятелство не е било отчетено от авторите на изследването без обяснима причина.

Но все пак за анализа са били данни от националните медицински регистри на Германия.