Обонянието представлява способност да се усещат и определят миризми. Възможно ли е обонятелната способност да зависи от половата принадлежност?

Ако формулираме въпроса по-опростено, то кой именно, мъжете или жените, могат по-силно да усещат и определят миризмите и ароматите?

Учените неотдавна намериха потвърждение на предположението, че остротата на обонянието и половата принадлежност са взаимосвързани.

Оказва се, че ще жените всъщност имат по-остро обоняние и това се обяснява с биологичната особеност на определени структури в главния мозък, което и позволява на жените по-добре от мъжете, да определят миризмите.

За съжаление, мъжете далеч невинаги могат да улавят и разпознават много миризми, които усещат жените и поради това те най-често са склонни да се отнасят с недоверие към молбите на своите служителки, приятелки или съпрузи, че стаята следва да се проветри, мъжът да си смени ризата, да си вземе душ, да намери друго място за почивка и така нататък.

Сега, уповавайки се научните факти, можем с увереност да кажем, че забележките на жените по повод на това, че в помещението или на улицата се усеща някаква миризма често не са безпочвени оплаквания в опит да привлече вниманието към себе си, а реалното положение на нещата.

Твърдението, че обонянието на жените е по-добро от това на мъжете, е самата истина

Мексикански учени дори успели да намерят доказателства, потвърждаващи отдавнашните предположения, че жените притежават по-тънко обоняние от мъжете.

Използвайки иновационния апарат изотропен фрационатор, група изследователи от Мексико открили биологични доказателства, които могат да обяснят защо при жените обонянието е много по-добро от това на мъжете.

Както е известно, при различните индивиди се наблюдават съществени разлики що се отнася до техните способности да идентифицират миризмите и ароматите.

И това, което е по-важно – мъжете и жените в още по-голяма степен се различават по способностите си да възприемат и да определят миризмите и ароматите.

В много видове изпитвания, които жените са провеждали с цел да проверят способностите на различни хора да различават миризми, се установило, че обонянието на жените в значителна степен превъзхожда обонятелните способности на мъжете.

Зависимостта на разликите в обонятелните способности от половата принадлежност може да играе определена роля в диференцирането на социалното поведение, тъй като е възможно то да бъде включено непосредствено към възприемането на миризмата.

И така по естествен начин е свързано с асоциирания опит и емоции. Тоест обонятелното превъзходство на жените е предоставено от самата природа, за да бъдат те в по-голяма степен любопитни и емоционални.

Обонятелната луковица в мозъка на жените има повече клетки и неврони

Учените проучили главния мозък на 7 мъже и 11 жени, които към момента на смъртта си били на повече от 55 години.

Всички тези хора до деня на смъртта си били неврологично здрави и никой от тях не е работил в производства или в професии, изискващи изключителни обонятелни способности, такива като дегустатор на кафе или професионално приготвяне на храна.

Изброявайки количеството на клетките в обонятелните луковици на тези хора, международната изследователска група установила, че в обонятелната луковица на жените има средно 43% повече клетки, отколкото при мъжете в същата структура на главния мозък.

А при изброяването на невроните разликите в количеството между двата пола достигнала до около 50%.