След отмяна на Наредбата с Решение на ВАС, която определя пакета от здравните дейности, гарантирани от бюджета от НЗОК, през октомври 2018 г., на сайта на здравното министерство наскоро бе публикуван проект за нова наредба в над 400 страници. Нормативният акт предвижда над 260 клинични пътеки.

Какво имаме право да получим от здравната система през 2020 г.

На първо място, съгласно проекта за Наредба, като здравноосигурени имаме право да се запознаем със здравните дейности, които предлага лечебното заведение, на което сме решили да поверим както собственото си здраве, така и това на семейството си.

Разполагаме с възможността да изискаме информация от личния лекар как става насочването към специалист към извънболничната помощ.

Много важен компонент е, че следва ни разясни кои са здравните дейности, за които се заплаща, какъв е размерът на сумите, които се дължат, както и реда и начина, по който да се заплатят.

Съгласно проектът за наредба не може да ни бъде отказана информация за възможностите за достъп до медицинска помощ в неработно време, през почивни и празнични дни.

В графата Промоция на здравето е предвидена възможност за предоставяне на информация от личния лекар за начините за укрепване на здравето и запознаване с рисковите фактори, които могат да навредят на здравето.

Личните лекари имат задължението да информират пациентите си за възможностите за профилактични прегледи, като използват това уведомяване чрез обявление на табло пред кабинета, по имейл или по телефона.

Защо лични лекари звънят на пациентите си в края на годината

Затова не трябва да се изненадаме, ако в началото на декември личният лекар или неговата медицинска сестра ни потърси, за да ни прикани да се възползваме от възможността да си направим профилактичните прегледи, които ни се полагат по  Здравна каса, но по бюджета за 2019 г.

Важно е да се спомене, че в проекта за Наредба са предвидени вариантите за изпълнение на задължението на личния лекар да осигури на своите здравоосигурени пациенти 24-часов достъп до медицинска помощ.

Дежурните кабинети, които осигуряват този достъп, извършват само Диагностична-лечебна дейност.

В рамките на дейностите, гарантирани от бюджета на НЗОК, са заложени първични прегледи и преценка на здравословно състояние на пациента, който се е възползвал от правото си да потърси медицинска помощ извън работното време на личния си лекар. 

Може би това е един от най-важните компоненти – оказване на медицинска помощ при спешни състояния, докато пристигне екип от Центъра за спешна медицинска помощ, провеждат се мероприятия по поддържане на жизнените функции.