Серията от заповеди на здравния министър по Закона за здравето във връзка с въвеждането на противоепидемичните мерки, приети от 13 март насам, продължават с още една, която отменя девет предходни.

Здравният министър отмени 9 заповеди, за да ги обедини в една

Допълнително основание на новата заповед е съобщение на Европейската комисия за ограничаване на несъществените пътувания до ЕС.

С акта на здравния министър от днес се затварят всички граници и се забранява влизането у нас не само на граждани на всички страни извън ЕС, но и на тези от 13 държави членки, в които са регистрирани голям брой заразени.

В точка 3 от новата заповед се допускат изключения само за български граждани и за членовете на техните семейства, които могат да влизат в страната, но веднага се поставят под 14-дневна карантина.

Сред другите изключения са медицински специалисти и научни работници, работещите в сферата на транспорта – това са обслужващите товарния трафик, както и сезонни работници в земеделието.

Съгласно т.4 се осигурява транспортен коридор за транзит за тези, които желаят да се приберат в родината си. Допускането на транзитното преминаване обаче е под условие, че бъде гарантирано пред граничните власти незабавно напускане на страната.

Утвърден е образец към заповедта на предписание за карантина

По повод влизащите от чужбина лица и поставянето им под карантина като приложение към заповед е утвърден образец на предписание на български и на английски, което се подписва от всеки, който е допуснат до страната през съответен граничен контролно-пропускателен пункт.

Само медицинските лица, социалните работници и учените в сферата на медицинската наука не се поставят под тази задължителна карантина, при условие че не са на разходка, а пътуването е свързано с работата им.

Проследяването на поставените под карантина за период от 14 дни на влезлите в чужбина се осъществява от личните им лекари, а когато са без такива, от съответната регионална здравна инспекция по настоящия адрес на лицето.

Със заповедта се създават и специални правила за поставените под карантина чужди граждани, чието проследяване дали спазват карантината, следва да се осъществява от лечебното заведение, с което мястото на настаняване, в което са отседнали има сключен договор за медицинско обслужване.

Информация за лицата с чуждо гражданство под карантина се подава към Министерството на външните работи от местата за настаняване.

Всички, които са били контактни на потвърден заразен, както и неговите близки, се поставят под карантина в техния дом или друго определено от РЗИ място, за 14-дневен срок, считано от момента на последния им контакт със заразения.

Дефиницията какво е точно заразен с коронавирус подлежи на корекция, тъй като данните за коронавирусната инфекция се променят с всеки изминал ден.

В точка втора на заповедта е определено като задължение на лицата, поставени под карантина с предписание, да не да напускат жилището си или мястото за настаняване, на което се посочили, че ще прекарат 14-дневния период.

Какво е необходимо при изтичане на 14-дневната карантина

От оперативния щаб още преди около седмица дадоха разяснение какво се прави, след като изтекат 14 дни и не се появят симптоми, карантината се смята за преустановена и декарантираното лице следва да спазва въведените противоепидемични мерки.

При поява на подозрителни симптоми в рамките на 14-дневния период се уведомява личния лекар по телефона, лечебното заведение, ако поставеното под карантина лице е в място за настаняване или съответната регионална инспекция, която отговаря за населеното място.

Личният лекар, инспекторът или лекарят от инфекциозно отделение на болницата трябва да дадат указания какво на лицето как се процедира оттук нататък, тъй като много зависи от случая.

Специални облекчени правила за обслужващите товарния трафик

От здравното министерство въвеждат специални правила за обслужващите товарния трафик – водачи, главно шофьорите на тирове.

Когато шофьорите се приберат в България от държава, в която са регистрирани заразени с COVID-19,  те се поставят под карантина с предписание, както и останалите влизащи в страната, като контролът се осъществява по същия ред.

С цел осъществяване на дейностите по обслужване на товарния трафик, съответният шофьор български гражданин може по време на карантина управлява тира, да се изолира в кабината на товарния автомобил и да напусне страната, преди да са изтекли 14 дни от поставянето под карантина.

С новата заповед здравният министър отменя 9 свои предходни, като на практика ги обединява в една за по-голяма яснота какво точно и кога да се прави и какви правила от кого да се спазват.