С нова заповед здравният министър допуска известно разхлабване на строгите противоепидемични мерки, въведени от 13 март и впоследствие допълвани.

Така се допуска отварянето на фермерските и кооперативните пазари, както и извършването на всички мероприятия в земеделието и животновъдството.

С новата заповед се възобновяват дейностите в земеделието

В новата заповед бе включена и много важна разпоредба, с която на практика се обезсилват всички издадени актове на кметове на общини или от областни кризисни щабове, които са в противоречие с въведените на централно ниво със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и заповедите на здравния министър.

Не са малко кметовете на общини, които със свои заповеди, въведоха вечерен час, например, в Стара Загора, без да е предвидена такава възможност или пък да е направена делегация чрез закон към местната власт да налага допълнителни ограничения.

Със Заповедта се задължават общините да създадат организация за провеждането фермерски и кооперативни пазари, като следва да бъде осигурена по-голяма площ, така че да се спазва дистанция от най-малко 2 метра между продавачи и купувачи.

На самите пазари следва да бъдат монтирани табели, с които се указва на всички посетители да спазват наложените противоепидемични мерки.

Общините ще трябва да поставят и огради на самите пазари, така че да не се допуска струпване на много хора на малка площ. Ще трябва да се следи и лицата, които посещават пазарите, както и персоналът да са с лични предпазни средства, без маски не следва да бъдат допускани.

За тази цел трябва да бъдат осигурени и служители, които да контролират достъпа до пазара, така че да се спазва необходимата дистанция.

Контролиращите достъпа до пазара ще следва да следят и за спазването на лична хигиена, както и провеждането на постоянна дезинфекция.

Земеделците със специален достъп до всички областните градове

Със заповедта се задължават и органите на МВР, които извършват пропускателен контрол по входа на областните градове, да осигуряват достъп на земеделските производители до пазарите, за да могат да предлагат своята продукция, включително и материал за засаждане – разсад.

Точка 4 от заповедта следва да се тълкува и в смисъл, че земеделските производители или лицата, които обработват земя, трябва да се допускат да закупуват материал за сеитба от областните градове и да се връщат да го засаждат.

Неведнъж в социалните мрежи бяха публикувани истории, в които земеделски производители не можеха да доставят разсада за засаждане до земеделската земя, която обработват, поради наложените ограничителни мерки по входовете и изходите на областните градове.

В точка 6 на заповедта се възлага нейното съобщаване на всички кметове на общини, органи на МВР, областни управители и директори на областните дирекции по безопасност на храните.

Защо от здравно министерство допуснаха разхлабване на ограниченията

Целта на заповедта е да не се блокира земеделието, тъй като плодородната българска земя винаги ни е спасявала в тежки и гладни години, дори и по време на войните.

Сега възможностите за внос на плодове и зеленчуци са ограничени и затова трябва да се даде възможност на местното зеленчуково производство да се възроди.

Фермерските пазари не трябваше изобщо да бъдат затваряни, тъй като повечето от тях са на открито, и режимът в тях следваше да бъде такъв, какъвто е и в хранителните магазини. Да се провежда контрол на достъпа и да не се допускат повече хора, отколкото отговаря площта на съответния пазар.

По същия ред може да се предвиди и след Великден и поетапно отваряне на заведения, ресторанти, барове, кафенета и питейни заведения.

Осигуряване на по-големи дистанции между клиентите и недопускане на повече от определен брой хора да са едновременно в съответния обект.

Тази мярка можеше да се приложи и досега, тъй като към момента в София заразените са най-много и ограниченията би било най-логично да са по области, в Пловдив потвърдените случаи са 30, а в София са 300.

Всъщност ограниченията по области бяха въведени още с потвърждаването на първия случай, но впоследствие с увеличаването на заболелите в София се премина към национални строги противоепидемични мерки.