След подадени жалби до Върховния административен съд здравният министър отново отмени изцяло една от заповедите, с която се въвеждаше задължително болнично лечение и изолация на лица над 60 години както и на хронично болни, които са с доказана коронавирусна инфекция.

Защо отмениха заповедта за задължителното лечение

Промяната в новата заповед е лечението в болница за лица над 60 години, заразени с коронавирус, се извършва по преценка на лекуващия лекар, а не както досега задължително.

Няколко адвокати поискаха с жалбата от ВАС да се спре изпълнението на заповедта, тъй като задължителният характер на болничното лечение и на задължителната изолация по отношение на лицата над 60 години и на хронично болните.

Основният аргумент е, че задължителното болнично лечение, както и изолацията, могат да причинят много повече вреди на тези рискови групи хора.

Изглежда от здравно министерство са се запознали с жалбата и са я намерили за основателна, затова са преценили заедно с министъра изцяло да отменят досега действащата заповед и да бъде приета изцяло нова с почти идентичен текст. Променя се само тази част, която е оспорена пред ВАС.

В жалбата до ВАС е поискано назначаването на експертиза от няколко специалисти по инфекциозни заболявания – пулмолог, епидемиолог и инфекционист. Освен това здравният министър нарушава Закона за здравето с тази заповед, тъй като в чл. 61 ясно е разписано при какви задължителни условия може да се взема мярка задължително болнично лечение.

Необходимо е да има както предписание от съответната РЗИ, така и предложение от лекуващия лекар, който дава направление за хоспитализация. Така както е въведено задължението в заповедта, е допуснато очевидно нарушение на закона.

Защо се налага задължително лечение за лица над 60 г. без мотиви

Липсата на мотиви в заповедта също бе атакувана с жалбата срещу заповедта, която определя реда за хоспитализация и социална изолация при извънредна епидемична обстановка.

Не може да се изясни защо лица с положителни проби под 60 години могат да се лекуват и у дома, а тези над 60 трябва задължително да влизат в болница.

Положителните за коронавирус под 60 години разполагат и с правото да преценяват дали изобщо да бъдат лекувани или не.

В жалбата до ВАС е посочено обемна съдебна практика, че задължителното болнично лечение е в нарушение на Европейската конвенция за защита на правата на човека и на основните свободи, като се погазва правото на личен живот, залегнало в чл. 8.

България няколко пъти е осъдена на това основание и точно заради задължителното болнично лечение.

В т.2 от новата заповед на здравния министър се предвижда 28-дневна задължителна домашна изолация или лечение, която обхваща безсимптомните с потвърдени положителни проби за коронавирус.

В тази група са и хората с лека клинична симптоматика, но също с доказана положителна проба, като са изброени примерно симптоми – възпалено гърло, хрема, кашлица и общо неразположение.

В т. 2 буква В от новата заповед е разписана и възможността при лека симптоматика, както и при липса на такава положителният за коронавирус да откаже болнично лечение, но следва да го направи писмено.

След 28 дни изолация положителните се приемат за оздравели след тест

За бъде поставено лице на задължителна изолация в лечебно заведение е необходимо предписание, образец за което е приложен към новата заповед, което се отправя от РЗИ, след като постъпи предложение от лекуващия лекар, насочил съответното лице за хоспитализация.

Предписанието приложение №1 важи само за лицата, които са в рисковата група – хронично болни, над 60 години, при лечение в домашни условия не може да се осигури изолация от други членове на домакинството.

При втората хипотеза за болнично лечение се преминава през същите стъпки, но лекуващият лекар има задължението да направи оценка на епидемичния риск за съответния болен.

В новата заповед е предвидено изписване на тези, които са на болнично лечение, след 1 отрицателен PCR тест, а не 2 както досега, вторият се прави след изтичането на 28-дневната задължителна изолация.

При тези, които са на домашно лечение, задължителната изолация се преустановява след 28 дни и един отрицателен тест за коронавирус.