Сред работещите жени от болести на сърцето най-често страдат тези в сферата на социалното подпомагане, медицинските сестри и касиерките, според изследване, което ще бъде представено на научна конференция на Американската кардиологична асоциация.

Професиите, които предразполагат към болно сърце

В изследването взели участие повече от 65000 жени в период на менопауза на средна възраст 63 години.

Авторите разглеждат повече от 20 най-разпространени професии и разпределили участничките според състоянието на сърдечно-съдовата им система, отчитали се и фактори като пушене, килограми, физическа активност, кръвно налягане, ниво на холестерол и захар на гладно.

При почти 13% от участничките се установява влошено здравословно състояние, а за упражняващите няколко професии се установява повишен риск за сърдечно-съдовата система.

В сравнение с жените с други професии:

  • В системата на социалното подпомагане вероятността от проблеми със сърцето е с 36% по-висока;
  • Касиерки в търговията на дребно – с 33%;
  • Жени, работещи в сферата на здравеопазването – с 16%, особено медицинските сестри, работещите в психиатрични клиники и центрове за психично здраве. При медицинските сестри е с 14% по-висок рискът от развитие на сърдечно-съдови заболявания.

С най-малък риск са жените, работещи като брокери на недвижими имоти и специалисти по продажби.

При тях рискът от болести на сърцето е по-нисък с 24%. При секретарките с 11%, в сравнение с жените от останалите професии.

Всички статистически данни са съобразени с възраст, семейно положение, образование  расова принадлежност на участничките.

Защо медицинските сестри са с по-висок риск от болести на сърцето

Представителките на някои професии са с висок риск от сърдечно-съдови заболявания, макар самите те да работят в сферата на здравеопазването или се грижели за болни на легло, които не могат да се обслужват сами. 

И това е изненадващо, защото тези жени, вероятно са най-добре осведомени какви са рисковите фактори за сърдечно-съдовите заболявания.

Според авторите, това изследване предполага, че редица занятия са важен фактор, влияещ на здравето на сърцето на жените, затова кардиолозите и останалите медицински специалисдти при преглед следва да се интересуват какво работи жената, за да определят дали не е предразположена към болести на сърцето.