Установявали ли сте, че по време на разговор по телефона активно жестикулирате? Възможно е, заради това да сте почувствали глупаво?

Не се обвинявайте. Не сте сами – това се случва много често и повечето хора съпровождат своята реч с жестове дори тогава, когато никой не може да ги види. Защо по време на разговор не можем да останем в покой?

Учените невролози смятат, че това е много вероятно да се случва, защото жестовете и думите образуват единна система от връзки, която служи за усилване на експресията, която е призвана да подобрява способностите и умението да се обяснява.

Наука за връзката между речта и жестовете

Учените отдавна изучават връзката между жестовете и речта, за да разберат по-добре значението на жестовете и тяхното влияние върху възприемане на смисъла на думите.

Например, през 2012 година експерти от Акустичното сдружение на САЩ провели изследване, от което се установило, че при разговор хората от всички възрасти и култури използват жестове, но при някои това е значително по-голяма степен, отколкото при другите.

Учените също се опитали да разберат дали жестикулирането е свързано непосредствено с речта или пък това се случва, защото жестовете както и всяко друго движение на ръцете се обработва от мозъка по-бързо, което позволява на слушателя по-скоро вникне в същността на разговора.

Резултатите от това изследване показват, че жестовете ни предоставят възможност да се загледаме в миналото на човека, в тези далечни времена, когато те са били основно средство за общуване.

И съществуването на толкова дълбока връзка между речта и жестовете показва, че първите са не просто допълнение към вербалното общуване – речта.

Жестовете фактически могат да бъдат фундаментална и съществена част от общуването, тъй като помагат на хората по-добре да се разбират един друг.

Друго изследване, което не толкова отдавна било проведено от британски учени, показало, че жестовете, направени в хода на интервю, могат да влияят на зрителите и дори да ги дезинформират.

Освен това както предполагат авторите на това изследване, зрителите едва ли могат да си спомнят какви жестове на оратора са повлияли на тях в най-голяма степен. Учени от Университета Хартфордшир попитали 90 души да си припомнят за съдържанието на интервю, което им било показано на видео.

По време на интервюто изследователите нарочно правели жестове с ръце, въвеждащи зрителите в заблуждение, за бъде изкривена информацията относно детайлите на разговора.

Оказало се, че дезинформиращите жестове много силно са повлияли върху възприемането на това, което всъщност участниците са чули, дори без да осъзнават това.

Учените считат, че жестовете, които ние правим по време на разговор, влияят на събеседника и този ефект може да се използва от полицейските, социалните работници и дори от политиците.

Не толкова отдавна учените от Университета на щата Мичиган установили, че студентите усвояват доста по-добре информацията, когато техните преподаватели като просто нагледно пособие използват жестовете на ръцете.

Този подход помага на студентите по-добре да разбират дори такива сложни предмети като висшата математика.

Учените смятат, че с това изследване са успели да намерят реални доказателства за това, че жестикулирането може да въздейства по уникален начин върху способностите на човек да възприема информация.

Следователно това не е просто полезен инструмент, а напълно безплатна технология, която лесно може да се използва в аудиториите.