Наскоро беше публикувано поредното изследване, което „налива масло в огъня“ за това кое е препоръчително за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания и понижаване на смъртността чрез намаляване на количеството на потребявания натрий с храната.

На 19-ти януари 2015 година в списание JAMA: Internal Medicine се появи публикация, в която се посочва, че при хората в напреднала възраст, приемащи по-малко от 1500 мг натрий с храната в денонощие, не се наблюдава по-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания или смърт за период от 10 години в сравнение с техните връстници, чийто хранителен режим включвал 1500-2300 мг натрий в денонощие.

Въпреки фактът, че доказването на вредата от прекалено строгото ограничаване на натрия в старческа възраст се провали, според авторите на настоящото проучване, получените от тях данни са достатъчни, за да се препоръча на хората в напреднала възраст да не бъдат прекалено строги в контрола на приема на натрий.

Следва да се напомни, че към настоящия момент са все още в сила Препоръките за хранене на населението на Американския център за контрол и превенция на заболяванията (CDC) от 2010 година, в които се предписва ограничаване на приема на натрий с храната до 2300 мг за възрастовата група 18-51 години и до 1500 мг за лица на възраст 51 и повече години, за афроамериканците и пациентите с артериална хипертония, захарен диабет или хронични заболявания на бъбреците.

В България съгласно Препоръките за здравословно хранене на населението на възраст 18-65 години приемът на натрий трябва да бъде ограничен до 2000 мг дневно или 5 грама натриев хлорид, което представлява 1 чаена лъжичка готварска сол ден.

Американската кардиологична асоциация е дори още по-радикална и препоръчва на всички американци без изключение да се стремят към целево ниво от не повече от 1500 мг натрий в денонощие.

Същевременно през 2013 година специалистите от Института по медицина на САЩ /Institute of Medicine, IOM/ направили систематичен преглед на наличната литература и стигнали до заключението, че към настоящия момент не съществуват достатъчно убедителни доказателства, за да се потвърди фактът, че е полезно съкращаването на потреблението на натрий дори до нива от 1500-2300 мг в денонощие.

Последната публикация от януари 2015 г.се отнася за резултатите от 10-годишното наблюдение на 2642 участници в напреднала възраст в рамките на изследването „Здраве, Стареене и Телесен състав“ /Health, Aging, and Body Composition, Health ABC/ на възраст от 71 до 80 години.

Средното потребление на сол в изследването Health ABC представлявало 1 чаена лъжичка дневно готварска сол, тоест приблизително около 2300 мг натрий в денонощие.

С помощта на анкета, в която били включени въпроси за най-често консумираните хранителни продукти било установено, че част от участниците в напреднала възраст /291 души/ приемали натрий в количество по-малко от 1500 мг/ денонощие, друга част /779 участници/ - в диапазона между 1500 и 2300 мг на денонощие, а оставащите 1572 души количество от над 2300 мг на денонощие.

Както бе споменато по-горе, изследователите не установили по-добро здравословно състояние на хората, които приемали по-малко от 1500 мг натрий в денонощие.

Това се отнася за възможно понижаване на смъртността, заболеваемостта от сърдечно-съдови заболявания и сърдечна недостатъчност. Резултатите не се различавали при участниците с изходна артериална хипертония и такива без това заболяване, а също и при мъжете и жените, европеиди и представители на негроидната раса. Но се наблюдава леко повишаване на смъртността за период от 10 години, при участниците, които приемали по-малко 1500 мг натрий.