Понастоящем се използват тестове за определяне на умствените способности за откриване на деменция. И установяването на леки когнитивни нарушения се смята за първи сигнал за потенциално развитие на болест на Алцхаймер.

Въпреки това далеч невинаги лекото отслабване на остротата на ума може да се определи за начало на болестта на Алцхаймер или на друг вид деменция, затова е желателно да има и по-точни методи за диагностика.

Кога леко отслабване на остротата на ума прераства в Алцхаймер

Без определен скринингов тест, който да дава възможност да се предскаже, в кои случаи леките когнитивни разстройства прогресират до деменция, се налага преминаването на сложни и скъпоструващи диагностични изследвания.

Преди 4 години от Университета на Пенсилвания предложиха диагностичен тест за разпознаване на миризми.

Загубата на обоняние се смята за един от ранните симптоми на Алцхаймер, и на други видове деменция, и тази особеност се използва и в теста. След няколко години учените преценяват колко точни за предвижданията.

Изследователи от Психиатричния институт на САЩ анализират данните на 749 възрастни на възраст от 70 до 85 години с лека загуба на острота на ума, но без деменция, които преминават през кратки тестове на умствените способности и за определяне на обонянието.

Отслабване на обоняние и намаляване остротата на ума – диагностичен тандем

След това всички участниците са под наблюдение 4 години. През периода на наблюденията 109 от доброволците развиват деменция, и болшинството от тях получават диагнозата болест на Алцхаймер.

Установява се, че при почти всички – 96,5% от участниците, които показват добри резултати в тестовете на умствените способности и на обонянието не се развива деменция през изследвания период.

Въз основа на получените данни изследователите заключават, че тестът на умствените способности и на обонянието са отличен диагностичен тандем, който предсказва за какво да се готвим през следващите 5 години.

Изследването обаче не дава отговор на въпроса дали през тези 5 години, през които може да се развие деменция, е възможно да се направи нещо, за предотвратяване развитието на болестта.

Опцията просто да се чака умствените способности да започнат да отслабват засега изглежда единствена и евентуална подготовка.