Някои хора имат по-висока емоционална интелигентност и знаят как да се възползват от своите чувства.

Но това, което отличава емоционално интелигентните хора от другите прави ли ги по-успешни?

За много хора емоциите могат да бъдат объркващи - те влияят върху преценката, предизвикат неочаквано и озадачаващо поведение и понякога напълно могат да ви смажат.

Хората с по-висока емоционална интелигентност са в състояние да признаят и да изразяват емоциите си, те ги включват в интелекта и умеят да управляват емоциите у себе си и у другите хора.

С една дума, емоционалната интелигентност е способността да се четат чувствата и да се реагира по подходящ начин, казва Тина Тесина, психотерапевт и автор на книга за умението да възпитаваме чувствата си.

По-долу ще опишем трите основни характеристики на емоционално интелигентните хора, които им помагат да се отличат в различни аспекти от живота си. Така че ще последваме примера им и да видим къде ще ни отведе той.

1. Те ​​са външно уверени

Хората с емоционална интелигентност са наясно с тези около тях. "Когато работят или говорят с някого, те не мислят само за себе си", казва Кара Дей, образователен и поведенчески терапевт и изпълнителен директор на Daychild.org.

Тези хора разпознават и разбират чувствата на другите. Емоционално интелигентните обикновено знаят кога да осигурят пространство и кога да предложат подкрепа и съчувствие. Те са в състояние да използват информацията, която са събрали, за да се справят в много разнообразни ситуации, особено в тези, свързани с високи емоции или риск, казва Дей.

2. Те упражняват самоконтрол

Хората с висока емоционална интелигентност се саморегулират, т.е. имат силен самоконтрол и не се поддават на импулсивно поведение, казва Тина Тесина. Тези, които умеят да си налагат самоконтрол, по правило не позволяват да се стига до емоционални изблици.

"Те не се поддават на гневни или истерични изблици, не взимат импулсивни, безгрижни решения", казва Teсина. "Те мислят, преди да действат или да реагират." Някои особености на умението за самоконтрол са склонността към обмисляне, почтеността, способността да се казва не.

Тези, които знаят как да се контролират, са добри в забавеното удовлетворение, разбирането, че ако се изчака, може да се постигнат по-добри резултати, казва Teсина. Уменията за самоконтрол при емоционално интелигентните хора ги облагодетелстват в бизнеса, в различни социални ситуации, а това им позволява да запазят спокойствие, да мислят трезво и да се концентрират върху проблемите.

3. Те са самостоятелни

Хората с висока емоционална интелигентност знаят разликата между емоциите и интелекта, казва психотерапевтът Тина Тесина. Те използват своите умения за критично мислене, без да игнорират или неглижират чувствата си.

Те са в състояние да преценяват себе си трезво и реалистично, казва Тесина. "Те познават своите силни и слаби страни. Имат реална положителна самооценка и разумни стандарти за своето добро поведение ", казва тя. Именно това самоосъзнаване е съществената основа на емоционалната интелигентност.

На своя уебсайт, Даниел Голман, автор на бестселъра "Емоционална интелигентност" на New York Times, посочва, че способността за самостоятелност и критично мислене помага на човек да открие фините, но важни сигнали в мислите и чувствата и да ги управлява, вместо да се остави да бъде залят от тях.