В предишни свои публикации в Lechenie.bg вече говорихме за ролята на лявото и дясното полукълбо в творческия процес.

Изяснихме, че балансът в натоварванията между тях позволява на човек да работи всякаква творческа работа.
Все пак възможно ли е да бъдем креативни без огромната подготвителна работа, която логически и последователно провежда дясното полукълбо?

Придобиването на навици за изучаване на предмети, анализ, систематизация на знания – всичко това е част от незабележимият труд на нашата лява част на мозъка.

Същият въпрос можем да поставим и отношение на дясната.

Възможно ли е да вземем „свежо решение“ без способността мигновено да проникваме в същността на нещата, да мислим в цялост, да не се боим от липса на логика, да чувстваме, интуитивно да разпознаваме близостта на един възможен отговор, да изненадваме, да нарушаваме установените правила?

Разбира се, че не.

Лявото и дясното полукълбо не могат едно без друго във всяка една дейност извършвана от човека. Но защо все пак се нарушава това равновесие между творческите сили?

Това се дължи на факта, че разглеждайки всички условия за протичане на креативно мислене, ние не можем да не забележим, че в нашия ляво ориентиран по отношение на мозъчните хемисфери живот вече съществува дисбаланс.

И това неравновесие е сформирано от детството от нашето образование, възпитание, насочено по посока на дясното полукълбо. Затова сега за толкова много хора творческия процес се е превърнал в нещо недосегаемо.

Тяхното ляво ориентирано мислене прави креативността бледа, безрадостна и непродуктивна. Американският психолог М.Зденек, изследвайки този проблем дори написала книга, която се нарича и по подобен начин - „Развиваме дясното полукълбо“.

В този труд е представена цяла програма от упражнения, които активират спящото дясно полукълбо.

За същия този дисбаланс пише и Р. Пинк в своята книга „Бъдеще за дясното полукълбо“. Авторът доказва, че се с променящите се времена се изисква много по-пълно включване на дясното полукълбо при хората, изменяйки вчерашните приоритети на л-ориентирания живот.

А как сте вие с вашето дясно полукълбо?

Доколко се намирате в баланс, позволяващ да реализирате акт на творчество? До колко в процентно съотношение сте ирационални? Колко често правите това, което няма особен смисъл? Как сте с чувството за хумор?

Колко често давате воля на чувствата си? Обичате ли да се играете с деца? Можете ли искрено да съчувствате на другите хора? Пишете ли стихове? Мечтаете ли? Рисувате ли? Присъства ли във вашия живот вярата? Какво ви подсказва вашата интуиция?

В книгите, които бяха упоменати по-горе ще намерите много упражнения за развитие и активиране на дясното полукълбо? Ние ще се спрем тук на няколко от тях :

1. Една от функциите му е пространственото мислене. По-добър тренинг от занимание с живопис в този случай просто няма да намерите.

Именно по време на такива уроци се развиват навици за виждане на обекта в цялост. Дясното полукълбо, за разлика от лявото, не се стреми към анализ, а към синтез и обобщаване на информацията.

Затова с цел развитие на концептуално мислене експериментирайте с ролята на домашен дизайнер на апартамента или вилата. Определете какъв да бъде интериора на помещенията – удоволствието ще бъде награда за тази работа.

Но това може да бъде и всякаква дизайнерска работа като например колажи и приложни изкуства.

2. Слушайте музика, която не ви кара да се откъсвате, а напротив да се концентрирате.

3. Емпатия наричат способността на човека не просто да съчувства, а интуитивно да разбира мислите, чувствата на другия човек.

4. Работа с мандала – съзерцанието на свещеното картинно изображение е прекият път към дясното полукълбо.