Познавателните деформации са мисловни капани, системни грешки, които ни пречат да мислим рационално. Но решението, взето ирационално, на автомат, рядко се оказва добро. И затова днес ще си поговорим как да избягваме разпространените грешки във възприятието.

Единственото, което ни пречи да достигнем предела на своите възможности, са нашите собствени мисли, следователно ние сме най-лошите врагове на самите себе си.

Обикновено процесът на личностното развитие образно се представя като бавно изкачване на стълба, стъпка по стъпка. Но всъщност то се състои от възходи и падения и повече наподобява на скачането на батут.

В живота на повечето от нас те се случват основно, поради промяната на самия начин на мислене – когато човек се огледа назад и прецени картината като цяло, то той променя и своето отношение към всичко.

Но обикновено в такива ситуации човек не изпада много често, а са разхвърляни във времето.

За да се справи със зашеметяващия поток от информация и външни дразнители нашият мозък, ни кара несъзнателно да започнем да мислим шаблонно и да използваме евристични и интуивни методи за решаване на задачи.

Писателят Аш Рид сравнява евристиката с велоалея за ума, която му позволява да работи, без да маневрира между автомобилите и без риск от получаване на удар.

За съжаление, повечето решения, които ни се струва, че вземаме напълно обмислено, всъщност се приемат неосъзнато.

Големият проблем се състои в това, че ние мислим в съответствие с евристичните шаблони при оказал се пред нас важен избор. Макар и в тази ситуация да е обратното и да е необходимо дълбоко обмисляне.

Най-вредните евристични шаблони са когнитивните изкривявания, които ни пречат да видим пътя към измененията.

Те деформират нашето възприятие на реалността и ни тласкат към дълго изкачване по стълбицата, когато на нас ние е нужен трамплин.

Кои са 5-те когнитивни изкривявания, които убиват вашата решимост?

Тяхното преодоляване е първа стъпка към промените.

1. Предубеденост на потвърждението

Само в идеалния свят всички наши мисли са рационални, логични и непредубедени. В действителност повечето от нас вярват в това, което желаят.

Вероятно вие ще наречете това инат, но психолозите имат друг термин за това явление – предубеденост на потвърждението. Това е склонност да се търси и интерпретира информация по начин, че да се потвърди идеята, която ви е близка.

2. Ефектът на котвата

Първото решение невинаги е най-доброто. Но нашият ум „се прилепва“ към началната информация, която буквално ни завладява.

Ефектът на котвата или на привързването – това е склонността силно да се надценява първото впечатление по време на вземане на решението.

3. Ефектът на присъединяване към болшинството

Изборът на мнозинството пряко влияе на нашето мислене, дори и в случай на противоречие на нашите лични убеждения. Този ефект е известен и като стаден инстинкт.

4. Грешката на преживелия

Често ние попадаме в още една крайност – съсредоточаваме се единствено върху историите на хора, които са постигнали успех.

Например превъзнасяме Стив Джобс, а забравяме за Гари Килдал – създателят на първата операционна система, като през 2014-та година бяха отбелязани 20 години от неговата смърт.

5. Неприемане на загубите

След като направим избор и тръгнем по своя път, тогава се появяват и другите когнитивни изкривявания. Вероятно – най-лошото от тях е неприемането на загубата.

Страхът от малка загуба може да попречи на човек да участва в играта, дори и ако е възможна огромна печалба.