Вероятно повечето от нас се досещат, че в бъдеще електронните устройства ще бъдат много по-напреднали, отколкото са сега. А какво ще се случи с нас самите?

След няколко десетилетия медицината ще започне да функционира в тясна връзка с генетиката и с научните технологии. И е напълно възможно да се появят нови много търсени професии, за които днес ние дори не сме и чували…

Персонален фармацевт

И сега не е тайна, че едно лекарство може да бъде подходящо за един човек, а за друг не съвсем.

Поради това необходими ще се окажат специалисти, които могат в кратки срокове да разработват партиди лекарствени препарати, въз основа на изчерпателна информация за пациента, история за неговите заболявания, психологически портрет, начин на живот и прочие.

Специалист по личен микробиом

Състоянието на нашия организъм често зависи от обитаващата го микрофлора. Ако нашият микробиом е балансиран, то проблеми със здравето няма да имаме. Излишъкът или недостатъкът на едни или други бактерии е възможно да предизвика дисбактериоза и други неприятности.

А ако вече в организма са попаднали патогенни „агресори“, то последствията могат да бъдат много сериозни. Това обикновено бива последвано не само от възпалителни процеси и да кажем кожни инфекции, но дори и с проблеми с психиката и нервната система.

Така че в бъдеще е възможно да се появят специалисти, които да започнат да проследяват състоянието на нашата микрофлора с цел нейната корекция. При това те ще използват индивидуален подход към всеки пациент.

Консултант по генна модификация на зародиши

Неотдавна китайски специалисти по генетика успяха да „редактират“ гените на човешки ембриони с цел да избавят бъдещите бебета от опасното заболяване на кръвта, предавано на генетичен път – таласемия.

Постоянно се провеждат изследвания, насочени към това да бъдат модифицирани зародиши, при това не само с цел избягване на генни патологии, но и за подобряване на техния „дизайн“. Тоест след години родителите ще могат да си „поръчват“ на специалистите по генетика деца с определени зададени характеристики.

Рано или късно такава възможност ще се появи.

Но от гледна точка на етиката всичко ще изглежда много сложно, поради това навярно ще се появят специалисти, които ще дават консултации по въпросите за корекция на гените с отчитане на правови и етични норми, а също ще помагат на родителите да избират устройващ ги вариант на генома за бъдещото им чедо.

Специалист по биомеханично обслужване

Неизбежно с времето практически всички ние ще се превърнем в киборги. Различните кибернетични устройства ще станат неизменна част не само от нашия живот, но и от нашия организъм. А какво да правим, ако устройството се развали?

Да го сваляме и да го даваме на сервиз невинаги е удобно. Поради това е напълно вероятно, които се появяват специални сервизи за техническо обслужване, където ще се ремонтират, осъвременяват и поддържат тези системи, като не е изключено за тази цел да не се налага да ги отделяме от тялото си.

Сервизът може да включва дори редовен основен ремонт и застраховка.

Архитект на мозъка

Работата на нашия мозък зависи от невроните. А те в мозъка са около 115 хиляди на кубичен милиметър. Този орган на човек в зряла възраст съдържа около 1,3 кубични милиметра неврони, като те се преплитат едни с други, образувайки сложни съединения.

Съвкупността на тези връзки осигурява функционалността на мозъка. Пресъздаването на тази структура е на пръв поглед непосилна задача. Но ако се научим да управляваме невронните процеси, това ще ни позволи да се борим успешно с различни разстройства и отклонения.