Организираните хора не се раждат – те стават такива благодарение на самодисциплината и развитието на съответните навици.

Днес от екипа на Lechenie.bg ще споделим с Вас 7 навика на организираните хора, благодарение на които вие и сами можете успешно да управлявате със своите дела и да разпределяте собственото си време.

Всеки от нас има колега или приятел, който можем да наречем суперорганизиран – той е точен, често завършва проектите си по-рано от крайния срок и винаги знае къде се намира това, което му е нужно, тогава когато му е необходимо.

Вместо завистливо да въздишаме пред тези организирани хора, не е ли по-добре да си изясним, благодарение на какво те постигат такива отлични резултати?

1. Постоянно търсят начини, за да облекчат живота си

Организираните хора намират полезни инструменти, от кухненския таймер до разнообразните приложения за смартфони, които им помагат да правят повече за ден, седмица, месец и дори за година.

Например, те използват „изскачащи“ напомняния, за да не забравят всичко, което е най-важното.

Те използват таймер, за да разпределят ефективно своето време. Умеят да „разбират“ по-големите задачи на няколко малки и не забравят за важността на кратките почивки по време на работа, благодарение на които работят по-продуктивнои качествено.

2. Поставят си приоритети

Организираните хора не са като тези, които имат мътна представа за предстоящите дела и изобщо знаят от какво да започнат.

Организираният човек винаги знае, че е важно да има ясен план за делата си за всеки един момент, който може при необходимост да коригира. Той умее да си поставя приоритети и знае коя от задачите му търпи отлагане и коя не.

3. Знаят своите възможности

Организираните хора винаги са наясно със своите възможности и перспективи. Те знаят своите силни и слаби страни, знаят какви задачи могат да изпълнят веднага и за кои ще им е необходимо време.

Те не разпиляват усилията си върху това, което е безполезно. Заемат се само с това, което са в състояние да свършат и го правят добре.

4. Спират се на простите решения

Организираните хора винаги търсят простите решения и инструменти, които им помагат да се справят с поставените задачи.

Простотата е една от основите на организираността. Организираните хора се стараят да търсят прости решения във всичко – и в работните задачи, и в домакинската работа и изобщо във всички сфери на живота. Разбира се, организираните хора знаят как да развиват своите таланти.

5. Знаят, че не е достатъчно да бъдат организирани само понякога

Казват, че талантливият човек е талантлив във всичко. Същото може да се каже и за организираните хора.

Те знаят, че е важно постоянно да работят над себе си. Не трябва да бъдат организирани само понякога. Това е като тренировките – ако редовно човек не се натоварва физически, то скоро ще загуби формата си.

6. Редовно се освобождават от ненужните вещи

Обстоятелствата постоянно се изменят и това, което днес е необходимо, утре вече може да стане ненужно. Организираните хора не трупат ненужни боклуци – те просто се избавят от тях.

7. Винаги са ориентирани в бъдещето

Организираните хора винаги мислят за бъдещето и се стараят да правят максимума в настоящето, за да може бъдещето да бъде колкото се може по-добро.