Напоследък доста слушаме да се говори за уелнес, но мнозина все още не са добре запознати с това понятие и какво точно се крие зад него. Казано на кратко, уелнесът е съзнателният процес на избор, който човек прави, насочвайки се към здравословен и пълноценен начин на живот.

Според световната здравна организация, уелнесът е не само състояние на липса на болести, но много повече - той е състояние на физическо, ментално и социално благоденствие.

Това е един процес, в който ние съзнателно правим ежедневно многобройни избори в посока да се чувстваме добре. Уелнесът е много повече от това да си здрав - той е постоянния процес на подобрение и усъвършенстване във физически, ментален и социален аспект.

Уелнесът е изключително важен за всеки човек, който иска да постигне високо качество на живот и се стреми към идеална хармония и съвършенство.

Уелнесът е много важен фактор в живота, защото той обхваща всичко, дори всяка мисъл и емоция, които се прокрадват несъзнателно в ума на всеки един човек.

Всяка емоция и всяко действие се отразяват по някакъв начин на човешкото тяло, което е една съвършена система. Ето защо влияейки позитивно на нашите чувства и емоции, предприемайки правилните действия, ние всеки ден градим върху една стабилна основа към едно по-добро бъдеще без стрес и болести.

Уелнесът ни учи да взаимодействаме със света около нас по един напълно различен положителен начин.

Има седем измерения на уелнеса: професионално, емоционално, духовно, екологично, физическо, социално и интелектуално. Всяко измерение на уелнес е в силна взаимовръзка с другите.

Всяко измерение е също толкова важно в преследването на оптимално здраве, колкото са всички други.

Човек може да постигне оптимално ниво на уелнес тогава, когато разбере как да се поддържа и да се оптимизира всяко едно от измеренията на уелнес в собствения си живот.

1. Емоционален уелнес

Емоционалният уелнес се отнася до разбирането на собствените ви чувства и във възприемането на ефективна стратегия за борба със стреса.

Важно е да се обърне внимание на грижата за себе си, релаксацията, намаляването на стреса в ежедневието и развитието на вътрешните ресурси, така че да можете да се учите и да израствате от собствените си преживявания.

2. Физически уелнес

Физическият уелнес се отнася до поддържането на здраво тяло. Физическото здраве се постига чрез упражнения, правилното хранене, получаване на достатъчно сън (поне 8 часа) и като се обръща внимание на признаците на заболяване и получаване на помощ, когато това е необходимо.

3. Уелнес на околната среда

Уелнесът на околната среда ви насърчава да спазват деликатния баланс между околната среда и себе си. Учи ви да уважавате другите живи същества в нашата околна среда, защото това е също толкова необходимо, както и уважението към самите себе си.

4. Социален уелнес

Социалният уелнес ви помага и насърчава да изградите мрежа от социални контакти и среда, в която се чувствате комфортно и удобно. Това е в същото време и мрежа за подкрепа, в която можете да споделите с другите хора собствените си мисли, чувства и разбирания.

Това измерение на уелнеса ви позволява да се развивате в социалната сфера и не само окуражава взаимоотношенията с връстници и приятели, но и интимните отношения с романтичния партньор.

5. Интелектуален уелнес

Интелектуалният уелнес включва както това да отворите своя ум за нови идеи и за всичко различно, така и да продължавате да разширявате познанията си. Интелектуалният уелнес насърчава активното участие в различни културни и обществени дейности. Това ще направи вашия живот по-богат и вълнуващ.

6. Духовен уелнес

Духовният уелнес ви позволява да развиете набор от ценности, които да ви помогнат да потърсите смисъл и цел в своя живот.

Духовността може да бъде представена по много начини, например, чрез релаксация или религия. Но да бъдеш духовно здрав означава да знаете кои ресурси да използвате за да се справяте с проблемите, които се появяват в ежедневието ви.

7. Професионален уелнес

Трудовият уелнес е концентриран в това да се наслаждавате на своите професионални начинания и да преценявате правилно своите дарби и таланти. Това измерение на уелнеса насърчава лично удовлетворение и обогатяване на живота чрез труда, който извършва.