Макар че в България трудно може да се каже, че държавата към момента създава достатъчно благоприятни условия за раждането на второ дете.

Все пак нека напомним какви са условията за това, освен правото на отпуск по майчинство за период от 410 дни, от които 45 дни преди раждането.

През този отпуск майката получава 90% от средното брутно трудово възнаграждение за период от 18 месеца преди започването на отпуска под формата на обезщетение от НОИ за осигурения социален риск майчинство.

Правителството планира да удължи този период на 24 месеца при приемането на държавния бюджета за 2015 г.

Освен това при Агенция за социално подпомагане на майката при раждането се отпускат 600 лева еднократна помощ за второ дете, като за първо тя е 250 лева. А освен това детските надбавки при доход на член от семейството под 350 лева при второ дете са 50 лева, а за първа тази сума е по-малка – 35 лева.

Но освен подкрепата на държавата при раждането на второ дете, съществуват и други аргументи в полза на увеличаването на семейството.

Ето и някои от тях:

1. Децата рано се адаптират към живота в колектив, ако те имат братя или сестри. Те има възможност да изградят отношения не само с възрастните в лицето на своите родители, но и със свои връстници, а това значително улеснява тяхната комуникация, когато започнат на детска градина и впоследствие на училище.

2. Родителите, които отглеждат само едно дете, е необходимо да използват цялото си свободно време, за да се занимават с него: да си поиграят, да порисуват и да му почетат. Това е естествено, тъй като детето се нуждае от внимание и то се нуждае да общуване с близък човек. Ако в семейството има две деца, те най-често си играят едно с друго. Родителите получават възможност през свободното си време да се заемат със своите дела.

3. В семейство с няколко деца намалява вероятността от формиране на такива негативни качества като мързел, суета и егоизъм. От най-ранна възраст децата разбират, че техните интереси и желания са важни за родители, но те не трябва да нарушават интересите на други членове на семейството. Децата привикват да се съобразяват с мнението и чувствата на другите.

4. Финансовите разходи покрай второто дете са много по-малко. Опитните родители по-рационално подхождат при покупката на дрехи и вещи за детето. Някои играчки, вероятно са останали от по-голямото дете, разбира се, ако родителите не са успели да ги раздадат. Така всъщност се постига и значително облекчаване на семейния бюджет.

5. Социологическите проучвания на родители, които отглеждат две деца, показват, че най-подходящата разлика във възрастта между първото и второто дете е 4 години. В този случай първородното дете е станало по-самостоятелно, безболезнено възприема появата на още едно дете в къщата и дори може да помага в грижите за него.

6. Второто дете укрепва семейството. Ако съпрузите решат да си родят още деца, това означава, че семейството успешно е успяло да премине през кризисния период след раждането на първото дете.

7. При появата на второто дете, възпитанието вече не е с толкова спонтанен характер. Родителите вече имат опит с взаимодействието с деца, могат да коригират поведението си, а това означава, че могат да избегнат такива грешки, които е възможно да са допуснали с първото си дете.

8. Трябва да се отбележи, че когато в семейството растат две деца, по-малките усвояват навиците от по-големите и се развиват по-бързо.

9. В едно семейство с две деца родителите не се опитват да осъществяват свръхзакрила, която често се наблюдава при двойките, отглеждащи само едно дете.

Разбира се, решението за раждане на второ дете е единствено на самите родители и то задължително трябва да бъде осъзнато. На приведените тук аргументи в полза на появата в семейството на второ дете, могат да послужат само като повод за размишление на тези въпроси.