Описание

Ахалазия представлява рядко заболяване, характеризиращо се с затруднено навлизане на храна и течности в стомаха.

То възниква, когато хранопровода загубва способността си да прекарва храната надолу и мускулите на езофагеалния сфинктер не се отпускат напълно.

Причината за това е увреждане на нервите на хранителната тръба. Няма лек за това заболяване, но симптомите могат да бъдат овладени минимално инвазивна /ендоскопска/ терапия или хирургия.

Какви са симптомите?

Най-специфичната изява на заболяването е затрудненото преглъщане. Пациентите описват, че сякаш храната се залепва в гърдите им, след като са я погълнали.

Дисфагия се развива при консумация и на течни и на твърди храни. Освен това затрудненото преглъщане е постоянно и се случва при абсолютно всяко хранене.

Някои пациенти се оплакват от усещане за тежест в гърдите, което може да ги принуди да спрат да се хранят.

Понякога се появява болка, която да е толкова силна, че да имитира сърдечна или стенокардия. За причина за този дискомфорт се смята натрупването на храна в хранопровода.

Повръщане на храната, която е блокирана в хранопровода също може да се случи, особено когато е разширил размера си.

Ако регургитацията се случи през нощта, докато пациентът спи, храната може да навлезе в гърлото и да предизвика кашлица и задушаване.

А ако попадне в трахеята и впоследствие в белите дробове може да стане причина за инфекция, най-често се развива аспирационна пневмония в такива случаи.

Заради затрудненото преглъщане при голяма част от засегнатите се наблюдава намаляване на телесното тегло. При интезивна ахалазия могат да се появяват и пристъпи на болки в гърдите.

Понякога симптомите сочат гастроезофагеална рефлуксна болест /ГЕРБ/, въпреки това не може да се установи дали оплакванията се дължат на рефлукс.

Освен със супресия на стомашните киселини, рядко се постига облекчаване на симптомите на заболяването.

Какви са причините?

Причината за заболяването не е известна.

Различни теории за причинно-следствената връзка се позовават на инфекция, наследствена обусловеност или аномалия на имунната система, която предизвиква увреждане на самия хранопровод, тоест автоимунно заболяване.

Какви са усложненията?

Усложненията най-често са загуба на тегло и аспирационна пневмония.

Също така понякога се развива и възпаление на хранопровода, наречено езофагит, дължащо се на дразнещото действие на храните и течностите, които се събират в хранопровода за продължителен период от време.

Макар и по-рядко се появяват и язви по лигавицата на хранопровода отново поради същата причина.

Въпреки че и първоначално да битуваше предположението, че заболяването води до повишаване на риска от рак на хранопровода, впоследствие проведените научни изследвания не успяха да посочат убедителни доказателства за това.

Лечение на ахалазия

Методите за лечение са лекарства с перорално приложение, разтягане на долния езофагеален сфинктер /дилатация/, хирургическа интервенция, при която се отстранява част от сфинктера /езофаготомия/, както и инжектиране на ботулинов токсин в мускулите на езофагеалния клапан.

И четирите процедури имат за цел понижаване на налягането в долния езофагеален сфинктер, което да позволи по-лесното преминаване на храната от хранопровода в стомаха.

Медикаменти, прилагани перорално

Лекарствата, които спомагат за отпускане мускулите на долния езофагеален сфинктер са от групата на нитратите като например изосорбид динитрат и блокери на калциевите канали например нифедипин и верапамил.

Въпреки че при някои пациенти се наблюдава облекчаване на симптомите първоначално с приемането на лекарствата, при повечето от тях не настъпва такова.

Медикаментите предоставят само краткосрочно облекчение, а не дългосрочно и при много от пациентите се наблюдават и странични ефекти от прилаганите лекарства.