Описание

Алкохолизъм представлява хронично, често прогресиращо заболяване, характеризиращо се със затруднено осъществяване на контрол над употребата на алкохол.

Засегнатите хора – алкохолиците продължават да пият, дори когато виждат, че това им създава проблеми, установява се физическа зависимост или развиват симптоми на абстиненция, като бързо намалят редовно поеманите количества или напълно спрат пиенето.

Възможно е човек да има проблеми с употребата на алкохол, преди все още те да са се превърнали в хронично заболяване.

За проблемна употреба на алкохол може да се определи прекалено честото пиене, което води до повтарящи се проблеми в личните взаимоотношения и работата, въпреки че засегнатият не е напълно зависим от алкохола.

Пиянство – това е една много лека форма на алкохолизъм, макар че по-скоро е установен с поколенията модел за поведение, който води до същите рискове за здравето и социални проблеми, както и пълната зависимост от алкохол.

За пиянство се смята, когато мъж или тийнейджър изпие 5 или повече питиета едно след друго, а за жена се смята, когато вдига една след друга най-малко 4 чашки.

При алкохолизъм или проблеми с алкохола засегнатите не са в състояние сами, без чужда помощ, да се откажат или поне намалят употребата му.

Отричането от алкохолиците, че имат някакъв проблем, с който не могат да се справят, често допълнително затруднява избавянето им зависимостта.

Какви са симптомите?

Напълно зависимите от алкохола хора проявяват следните признаци и симптоми:

• не са в състояние да ограничат количествата алкохол, които приемат;

• чувстват силно нужда или се виждат принудени да пият;

• достигане на по-висок праг на чувствителност към алкохола, затова за да постигнат желаният ефект от употребата му, трябва да изпият много по-големи количества;

пият самостоятелно или се крият, за да го правят;

• създават си навик да пият в определени часове от денонощието и стават раздразнени, когато нещо им попречи да го правят или по някакъв начин бъде поставено под въпрос пиенето им в точно в този час;

• променят си настроението и стават раздразнителни, когато времето за пиене наближава и особено, ако не могат да си набавят алкохол;

• съхраняват алкохолните напитки на скрити места у дома, в колата и на работното място;

• напиват се умишлено, за да се чувстват добре или пият с надеждата да се почувстват нормално;

• имат проблеми с правораздавателните органи, в личните и работните отношения поради злоупотребата с алкохол;
• губят интерес към дейности и хобита, които преди са им доставяли удоволствие;

Лечение на алкохолизъм

Справянето със зависимостта към алкохола изисква промяна на навиците на засегнатите и формирането на нови такива:

изградете си здравословни навици – например формирайте си хигиена на съня, започнете да спортувате и да се храните здравословно, това ще ви помогне да се избавите от зависимостта си;

правете неща, които не са свързани с употребата на алкохол – заменете предишните си „алкохолни ритуали“ и ги заменете с приятни за вас дейности или предишни хобита, които сега ви се отдава възможност да откриете отново.

Превенция

Своевременни мерки могат да предотвратят формирането на алкохолна зависимост при юношите. При младите хора, вероятността от пристрастяване зависи от влиянието на родителите, колегите и други модели за подражание.

Ако имате тийнейджър в семейството, бъдете бдителни за появата на следните признаци при него:

• загуба на интерес към дейности, които са му доставяли удоволствие и към личния му външен вид;

• често зачервени очи, неясно говорене, проблеми с координацията и пропуски най-често в краткосрочната памет;

• затруднена комуникация или изменения в отношенията с приятелския си кръг, например може да се присъедини към нова тълпа;

• слаб успех в училище и други проблеми в училище, най-често със съученици;