Детското развитие е изключително интересно, както за родителите така и за лекарите и психолозите. Децата се изменят с всеки изминал ден.

Освен, че израстват физически, нервно-психичното порастване също е много интензивно. Още в първите няколко месеца от живота си детето се учи на някои умения, а до 7мата година децата са вече с обособен характер и мнение по някои въпроси.

Нервното развитие на децата предизвика и нашия интерес и затова решихме то да стане тема за днешната статия.

Особености на детската нервната система

Нервната система на малките се характеризира като анатомично несъвършенна и функционално незряла. Педиатрите и детските невролози са установили, че нервната система е напълно развита със завършването на пубертета.

Новородените се раждат с относително голям мозък (приблизително 400 грама). Мозъчната обвивка е тънка, извивките и мозъчните бразди са слабо изразени. Ганглийните клетки не са достатъчно диференцирани. Уточняваме, че ганглиите представляват струпване на неврони и играят роля на предавателни точки и посреднически връзки между различните неврологични структури в тялото.

Процесът на диференциране на ганглиите завършва на около 8-годишна възраст.

Пирамидната система, която е част от двигателен път, който осъществява волевата двигателна дейност, завършва своето развитие на около 5 – 6-месечна възраст.

Образуването на така важната миелинова обвивка на невроните завършва около 3 до 5-годишна възраст.

За разлика от главния мозък, гръбначният мозък е почти напълно развит при раждането на детето. Интересно е, че с израстването на детето, той се скъсява. Функционално, вегетативната нервна система е завършена след като новороденото се появи на бял свят. Анализиращата система е относително добре развита при малките бебета.

Кои са по-важните функционални особености на нервната система на бебетата

Сетивността на бебетата е недобре развита. За сметка на това, усещането за вкус е доста по-развита.

Установено е, че новородените имат слабо зрение в първите дни на раждането си, като то реагира само на светлина. Бебетата имат слабо усещане за мирис и слаб слух.

Лекарите са установили, че до 3-месечна възраст, при децата се наблюдава физиологичен мускулен хипертонус. Не е случайна и причината за дългата продължителност на съня при кърмачетата. Нервните клетки на бебетата се характеризират с лесна уморяемост, която намаля с израстването.

Затова колкото по-малко е бебето, толкова повече спи. Наблюдават се и специфични рефлекси.

Специфични рефлекси за новородените и кърмачетата

Рефлексът представлява реакция на организма в отговор на дразнения от външната или вътрешната среда. Той е основното проявление на нервната ни система. Специфични за малките са:

  • Сукателен рефлекс;
  • Рефлекс на Бауер – Рефлекс на пълзене, когато детето се постави по корем;
  • Защитен рефлекс на повдигане на главичката, когато детето се постави по корем;
  • Хватателен рефлекс на ръцете;
  • Хоботков рефлекс – При леко почукване върху устните на детето, те се издават напред;
  • Кусмаул рефлекс – При докосване на ъгълчето на устните, детето завърта глава и отваря уста в посока на дразненето.
  • Рефлекс на Моро – Предизвиква се страх и стряскане у детето, когато чуе силен шум или усети рязко движение;
  • Галант рефлекс – Детето се извива по посока на дразненето, когато се прокара пръст от раменната област към гърба;
  • Плантарен рефлекс – Флексия на пръстите при натиск на пръстите;
  • Рефлекс на Бабински – Протягане на палеца и свиване на останалите пръсти при одраскване на страничната част на стъпалото.