Болестта на Алцхаймер се смята за най-разпространената причина за развитие на деменция. Бета-амилоидните плаки, които се формират в главния мозък, сега се разглеждат като основен провокатор на болестта.

Антибиотиците – потенциално лекарство срещу Алцхаймер

Резултатите от изследването, публикувано в рецензирано медицинско издание, показват, че продължителният прием на антибиотици може да забави развитието на болестта.

Проблемът е, че антибиотиците задължително оказват влияние на чревния микробиом – количествен и видов състав на чревната микрофлора. Бактериите, също както бе отбелязано по-рано, могат да предизвикат развитие на редица на заболявания, сред които и болестта на Алцхаймер.

Авторите провели експеримент върху мишки – на животни с болестта на Алцхаймер дали комбинация от антибиотици. Установило се, че тези препарати не оказвали никакво влияние на мишките, но забавяли прогресирането на болестта при мъжките.

Впоследствие учените планират да отделят повече внимание на изучаването на различията при протичането на невродегенеративното заболяване и при двата пола. Освен това, ще продължат с изследванията на влиянието на антибиотици на хода на болестта.

Продължителният прием на антибиотици – опасен за живота

Проучване от 2018 г. обаче показва, че жените, които приемат антибиотици дълго време, особено в напреднала възраст, са с повишен риск от смърт от сърдечно-съдови заболявания.

Група учени анализирали данните на 37510 жени над 60 години, които не страдат от сърдечно-съдови заболявания към началото на изследването. Участниците били разделени на групи в зависимост от продължителността на приложение на антибиотици.

Резултатите показват, че жените, които приемали антибиотици повече от 2 месеца или по-дълго в по-късна възраст били с 27% по-висок риск от смърт, в сравнение с жените, които не приемали антибиотици.

При продължително приложение се повишавал риска от тежко усложнения на сърдечно-съдови заболявания, вследствие на които рискът от смърт се повишавал с 58%.

Изследователите отбелязват, че връзката се установявала, независимо от традиционните рискови фактори – начин на живот, хранителен режим, затлъстяване, прием на лекарства.

Макар и да се наблюдава подобна връзка, действието на антибиотици на човешкия организъм е разностранно – помагат срещу Алцхаймер и може би повишават риска от опасни усложнения на сърдечно-съдови заболявания.