Ново изследване, публикувано в European Heart Journal показва, че жените на средна възраст – от 40 години нагоре, които приемат антибиотици 2 месеца и повече, не е задължително да са поредни, са с най-голям риск от сърдечно-съдови заболявания.

Антибиотиците след 40 разболяват сърцето

Вероятната причина е, че антибиотиците в значителна степен променят микробиома в червата, разрушавайки „добрите” микроби. Вече бе доказана връзката между измененията в микробиома на червата и възпалението, а също и със свиването на кръвоносните съдове, инсулт и заболявания на сърцето.

Защо само при жените? Анализирани са данни само за жени, и по-точно, за 36429 медицински сестри, които взели участие в изследване, провеждало се от 2004 до 2012 г.

Учените ги разделили на 4 групи – неприемащи антибиотици, приемали преди по-малко от 15 дни, от 15 дни до 2 месеца преди изследването, или 2 месеца и повече преди това.

През първия период на наблюденията, който бил почти 8 години, при 1056 от участниците се развило сърдечно-съдово заболяване.

След коригиране с отчитане на факторите, които да повлияят на резултатите - възраст, пол, диета, начин на живот, причини за използване на антибиотици, наднормено тегло, други заболявания и прием на лекарства, изследователите установили, че жените, които приемали антибиотици 2 месеца и повече след навършване на 40, били с 30% по-висок риск от болести на сърцето.

Учените предполагат, че принос има кумулативният, тоест ефектът на натрупване, при който вредата от антибиотиците се наслагва с течение на времето.

Призиви за ограничаване изписването на антибиотици

Изследователите призовават по възможност да не се използват антибактериални препарати. Очевидно, че има такава възможност,  тъй като най-често антибиотици се изписват при обикновени респираторни инфекции, както и при възпаления на пикочните пътища и на зъбите.

Единици са тези от нас, на които не им се налагало да приемат антибиотици през целия си живот. В някои случаи се налага и направеното откритие не е основание да се прекратява антибиотичния курс или изобщо да не се започва.

Резултатите по-скоро са насочени към лекарската общност, която следва да преценява по-внимателно кога трябва и не трябва да се изписват антибиотици.