Ново британско изследване показва, че използването на антибиотици е свързано с повишен риск от развитие на ревматоиден артрит.

Учени от Килския университет и от Института Квадрам анализирали данните от спешна медицинска помощ и установяват, че при пиене на антибиотици, вероятността от развитие на ревматоиден артрит е над 60%.

Пиенето на антибиотици може да разболее ставите

Колкото повече антибиотици се пиели и колкото по-малко време преминавало с времето на лечение, толкова по-голяма е вероятността.

Авторите на изследването предполагат, че ревматоиден артрит се развива при 26 от 100 000 души, които са пили антибиотици.

Вероятно заболяването се предизвиква от цял комплекс фактори – от генетика до околна среда. Освен това не може да не се каже, дали рискът се повишава от антибиотиците или от самата инфекция, за лечението на която се изписват.

Затова изследването не може да се смята за основание за прекратяване на приема на антибиотици, ако те са необходими. Това е важно за разбирането на причините за възникване на заболяване и търсене на пътища за неутрализация на рискови фактори.

Инфекции или антибиотици са свързани с ревматоиден артрит 

Учените установяват, че определена роля при развитието на ревматоиден артрит играят и типа инфекции, които се лекуват с антибиотици.

Тези които се изписват при инфекции на горните дихателни пътища, са били в по-голяма степен свързани с ревматоиден артрит, отколкото другите.

Връзка не се наблюдава, ако пациентът не е преминал курс на лечение. Анализът на типа антибиотици показва, че всички предизвиква повишен риск от развитие на ревматоиден артрит.

Това показва, че рискът може да е свързан с пиенето на антибиотици като цяло. Аналогична зависимост била установена и при други изследвания, свързващи използването на антибиотици с повишен риск от автоимунни състояния, сред които диабет тип 1 и автоимунни заболявания на черния дроб.

Освен въздействието на бактериите, които предизвикват инфекции, антибиотиците влияят и на микробиома на човека. Тази сложна екосистема от микроби помага за поддържане на здравето и играе важна роля в модулацията на имунната система.

Някои по-мащабни изследвания показват, че микробиома при хората с ревматоиден артрит не е толкова разнообразен.