Какво е антракс?

Антракс се причинява от излагането на бактериите Bacillusanthracis, като хората са по-устойчиви на бактерията и в по-редки случаи, може да започне да отделя в тялото на човек опасния си екзотоксин. Това е преди всичко заболяване на тревопасни животни като овце, кози и коне.

Прасетата са по-устойчиви, както и кучетата и котките. Птиците са естествено резистентни на заболяването, поради по-високата си телесна температура 40-42 градуса по Целзий.

Мишеловите и лешоядите са също естествено резистентни, но могат да предават спорите на бактерията чрез своите нокти и човки.

Bacillusanthracisса склонни да навлизат в латентно състояние, при което формират спори. Те могат да съществуват в околната среда в продължение на десетилетия.

При подходящи температурни условия - 15-40 градуса по Целзий, латентните спори могат да покълнат и да започнат да се размножават.

Хора от всякаква възраст могат да бъдат засегнати. Повечето от случаите на заразяване са леки и засегнатите се излекуват напълно след лечение. Но спорите на бактерията Bacillusanthracis могат да се окажат и смъртоносни.

Съществуват няколко начина, по които бактерията може да въздейства на човека и да предизвика заболяване:

  • Чрез кожата – в резултат на въздействието на спорите след боравене с болни животни или замърсена с бактерията животинска вълна, косми, кожи или продукти, се появява характерна рана. Човекът обикновено устойчив на заразяване, но спорите могат да попаднат в тялото през малки кожни ранички. При този начин на инфектиране заболяването е лесно за лечение, ако заразеният се третира с подходящи антибиотици.
  • Чрез вдишване /инхалационна форма на болестта/ - инфектирането се извършва се извършва при вдишване на спори на бактерията. Хората, които боравят със непреработени животински кожи могат да развият инхалационната форма на заболяването. Първоначалните симптоми наподобяват на дихателна инфекция. Веднъж проникнали бактериите излизат от латентното си състояние и започват да се размножават и започват да отделят токсини, които се разпространяват чрез кръвни поток до всички органи. Бактерията може да зарази черния дроб, слезката и бъбреците и след това да попадне в кръвния поток, като по този начин причинява генерализирана бактериална инфекция и смърт. Този тип инфекция е по-известна като септицемичен антракс и най-често се развива след заразяване чрез вдишване.
  • Чрез поглъщане – при консумация на храни, съдържащи спори на бактерията. Стомашно-чревната форма трудно се открива и обикновено започва с възпаление на устата и гърлото. Човек, който е консумирал замърсени продукти може да почувства първоначално болки в гърлото или да започне да преглъща все по-трудно. Други характерни симптоми са: гадене, загуба на апетит, кървава диария и треска. При този начин на заразяване смъртността е много висока.

Лечение на антракс

Антраксът е сериозно инфекциозно заболяване, предизвикано от бактерията Bacillus anthracis. Важно е да се отбележи, че успешното лечение на антракс се извършва чрез употребата на различни видове антибиотици, които се насочват към унищожаване на бактериите и предотвратяване на развитието на усложнения, които могат да бъдат фатални.

Доксициклинът, пеницилинът, амоксицилинът, ампицилинът, ципрофлоксацинът, левофлоксацинът, гатифлоксацинът и хлорамфениколът са само някои от антибиотиците, които се използват успешно при лечението на антракс. Техният прием има за цел да прекрати размножаването на бактериите и да спре напредването на инфекцията.

За по-тежките случаи, където е необходимо по-бързо действие на антибиотика, се предпочита интравенозното приложение на съответния препарат.

Лечението обикновено се насочва към продължителност от няколко седмици, за да се гарантира изцяло премахване на бактериалната инфекция.

От съществено значение е и за лицата, които са били изложени на спорите на Bacillus anthracis, да получат превентивно лечение с антибиотици. Това предотвратява евентуалното развитие на инфекция и ставането й хронична.

Приемът на превентивните антибиотици следва да продължи поне 60 дни, за да се увери, че потенциално проникналите в организма спори на бактерията са унищожени напълно.

Важно е да се отбележи, че лечението на антракс изисква наблюдение от страна на медицински специалисти и се извършва според индивидуалните нужди на пациента.

Допълнително, при поява на сериозни симптоми или неочаквани реакции прилагането на антибиотична терапия трябва да бъде преоценено от лекар.

Въпреки че антраксът е сериозно заболяване, своевременното и подходящо лечение с антибиотици може да бъде изключително ефективно в премахването му и в превенцията на неговите сериозни последици. Лечението и превенцията на антракс играят ключова роля за опазването на здравето на индивидите и обществото в цяло.

Как да се предпазим?

За да се предпазим ефективно от антракс или други потенциални инфекции, е важно да се придържаме към определени мерки за предпазване на здравето.

Първо и най-важно е да избягваме контакт със сурови животински продукти или материали от същества, умирали от антракс, както и с места, където се предполага, че има наличие на бактерията Bacillus anthracis.

Следващата важна стъпка е спазването на хигиенни принципи като редовно и правилно измиване на ръцете след контакт с животни, почистване на рани и покриване на открити рани с превръзки или превръзващи материали.